PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Voortgang beroepingswerk - update 15 december 2019 Voortgang beroepingswerk - update 15 december 2019


Beroep aangenomen -
Op vrijdag 13 december ontvingen we het verheugende bericht van ds. Cornelie Vreugdenhil uit Katwijk, dat zij het beroep dat we op haar uitbrachten, heeft aangenomen. Zij wordt daarmee de opvolger van ds. Johan van de Berg, die medio 2018 naar Appingedam vertrok. De komende periode zal nader overleg plaatsvinden over de verdere details.

Op 14 juni 2020 zal zij in de morgendienst haar intrede doen.
 

Kennismaking ds. Cornelie Vreugdenhil - Wat waren we met velen afgelopen maandag 9 december in de Bethelkerk. Het was een warm welkom voor ds. Cornelie Vreugdenhil en haar man. We hebben geprobeerd in een korte tijd hen te laten zien en horen wat wij voor gemeente zijn. Niet iedereen kon persoonlijk kennismaken, wij wilden een totaalbeeld van onze gemeente geven. Mocht zij het beroep aannemen dan is er voldoende tijd om haar te leren kennen. Dank aan allen, die pannenkoeken hebben gebakken, ook de jonge mannen in de keuken. Het was TOP, zoveel enthousiasme van een ieder. Het geeft de saamhorigheid weer, maar is ook een mooie manier om elkaar te ontmoeten. De overgebleven pannenkoeken gaan naar de Herdertjestocht en de appels zijn naar de voedselbank gebracht. Bedankt dat u/jij er was !
 

Kennismakingsavond ds. Cornelie Vreugdenhil - Mijnarends
Op 9 december maken we kennis met ds. Cornelie Vreugdenhil. Om 18:00 uur stelt ze zich voor aan de gemeente. Daarna zijn er ontmoetingen met diverse groepen uit de gemeente. We eten met elkaar pannenkoeken. U hoeft zich niet op te geven.

We zien u graag tegen 18:00 uur in de Bethelkerk. Wie dat niet haalt, kan natuurlijk later aanschuiven. Voor oppas voor de allerkleinsten wordt gezorgd.
 

Beroep ds. Cornelie Vreugdenhil - Mijnarends
Zondag 17 novenber heeft de beroepingscommissie verslag gedaan van haar werkzaamheden tijdens een gemeenteberaad. De beroepingscommissie heeft de kerkenraad voorgesteld om een beroep uit te gaan brengen op ds. Cornelie Vreugdenhil - Mijnarends, op dit moment predikant in Katwijk aan Zee. Rob Kleijwegt (voorz. kerkenraad) en Dirk Wakker (voorz. beroepingscommissie) leidden het gemeenteberaad en hebben de vragen vanuit de gemeente beantwoord. Het gemeenteberaad kon (met applaus) instemmen met de voordracht van deze predikant. Aansluitend heeft de voorzitter geconcludeerd dat het gemeenteberaad positief staat tegenover het voornemen van de kerkenraad om een beroep uit te brengen, dat de kerkenraad het voorgenomen besluit na afloop van het gemeenteberaad bekrachtigen zal en over een week een beroep zal uitbrengen. Conform de kerkorde konden bezwaren tegen de gevoerde procedure afgelopen week worden ingediend bij de kerkenraad. Daar hebben geen gemeenteleden gebruik van gemaakt. Namens de gemeente hebben Rob Kleijwegt en Dirk Wakker het beroep maandag 25 november persoonlijk overhandigd aan ds. Cornelie Vreugdenhil. Zij heeft nu 3 weken de tijd om een beslissing te nemen.
 

Kort bericht van de beroepingscommissie
Deze zomer heeft het werk van de beroepingscommissie niet stilgestaan. Zo is de benodigde solvabiliteitsverklaring binnen, is de gemeente opgeroepen namen voor mogelijke predikanten in te dienen en hebben we de advieslijst met namen van de landelijke PKN ontvangen. Vanuit de gemeente hebben we een naam ontvangen die mee is genomen in de afwegingen.

Dit alles heeft op 23 september geleid tot een afspraak binnen de beroepingscommissie over het horen (en spreken) van een aantal predikanten. Dat zal in de maanden oktober en november plaats gaan vinden.

Van sollicitatieproces naar beroepingsprocedure - update 1 juli 2019
Tijdens een gemeenteberaad op zondag 16 juni heeft de sollicitatiecommissie de gemeente bijgepraat over het verloop van de sollicitatieprocedure.

Als commissie hebben we de kerkenraad voorgesteld om een regulier beroepingsproces op te starten. Redenen hiervoor zijn onder andere omdat de mobiliteitspool weinig reactie opleverde en ook het traject van een kerkelijk werker volgens ons weinig perspectief biedt. Enerzijds omdat het maar de vraag is of een kerkelijk werker in onze situatie (naast een fulltime predikant) het gevraagde preekconsent krijgt en anderzijds omdat het geschetste profiel echt op het lijf van een predikant geschreven is.

De kerkenraad heeft ons advies overgenomen. Ook tijdens het gemeenteberaad kon dit voorstel op breed draagvlak rekenen.

Samengevat gaan we nu op zoek naar: een betrokken en bevlogen predikant (0,6 fte M/V) die prioriteit geeft aan jongeren, (voorgaan in) diensten & pastoraat. Door de gemeente is daar eerder al aan toegevoegd: missionair, motivator en zichtbaarheid.

Als sollicitatiecommissie gaan we nu dus de noodzakelijke stappen (laten) zetten om een beroepingsprocedure op te starten. Dat houdt allereerst in dat we het besluit van de gemeente terugkoppelen naar de Algemene Kerkenraad en een nieuwe solvabiliteitsverklaring moeten aanvragen. Het formele beroepingsproces kan dan hopelijk snel na de zomervakanties van start gaan. Op dat moment zullen we de gemeente dan ook in de gelegenheid stellen om (gemotiveerd en onderbouwd) namen van mogelijke kandidaten voor onze predikantsvacature aan te dragen. Hierover meer kort na de zomer.

Als u vragen heeft over de gewijzigde procedure dan kunt deze stellen aan Martin van Gent en Dirk Wakker.
 

Nieuwe stap in sollicitatieproces -  update 14 mei 2019
In april konden we melden dat we als sollicitatiecommissie van start waren gegaan. We hebben, naast een uitgebreide kennismaking, allereerst gewerkt aan het definitief maken van de profielschets aan de ene kant (wie zoeken we) en een schets van onze gemeente aan de andere kant (wie zijn we). Basis bij de uitwerking waren de uitkomsten van de gemeenteberaden in december 2018 en januari 2019. De prioriteiten die toen zijn gesteld (voorgaan in) diensten, pastoraat, jeugd en zichtbaarheid zijn daarbij leidend geweest. Beide documenten zijn met de nodige bijlagen opgestuurd naar het mobiliteitsbureau van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht.

Over de ingediende documenten hebben we medio april in klein comité (Charlotte Donga, Dirk Wakker en Wim Zwiers) overleg gehad in Utrecht. Op basis van de uitkomsten van dat gesprek, hebben we besloten (toch) een advertentie te plaatsen. Als commissie hebben we als uitgangspunt dat een zorgvuldig proces, voor zowel de sollicitanten als onze gemeente, voorop staat. Omdat een sollicitatieprocedure ook eigen procedures en planning kent, verwachten we niet eerder dan vlak voor de zomer de eerste resultaten te kunnen delen.
 

Update sollicitatiecommissie 21 april 2019
In het kerkblad dat de afgelopen week is uitgekomen hebben we u en jullie al een update gegeven van het werk van de sollicitatiecommissie in verband met de predikantsvacature. In aanvulling daarop kunnen we inmiddels melden dat we op basis van de ingediende documenten (inclusief het door gemeenteberaad vastgesteld profiel) afgelopen dinsdag 16 april een gesprek hebben gehad met het mobiliteitsbureau van het Dienstencentrum van de landelijke PKN. De uitkomsten van dat gesprek en de vervolgstappen worden besproken in een overleg van de sollicitatiecommissie. Daarna willen we ook de gemeente een nieuwe tussenstand geven via het kerkblad en/of nieuwsbrief.
 

Op 13 maart zijn we als sollicitatiecommissie in verband met de vacature van ds Johan van den Berg geïnstalleerd. Onder voorzitterschap van Dirk Wakker gaan we de komende tijd aan de slag om een opvolger van ds. Johan van den Berg te vinden.

Na de installatie van de commissie door voorzitter van de kerkenraad Henk van't Pad hebben de leden nader kennis gemaakt en zijn de eerste werkafspraken gemaakt. In de sollicitatiecommissie hebben zitting Charlotte Donga, Martin van Gent, Inge Scherpenzeel, Johan de Visser, Jeannette van der Vlies, Dirk Wakker (voorzitter) en Wim Zwiers. Daarnaast zullen totaal twee vertegenwoordigers deelnemen vanuit de andere wijken.
Van links naar rechts Johan, Inge, Jeannette, Wim, Dirk, Charlotte en Martin

Deze eerste periode zullen we ons vooral richten op het definitief maken van de profielschets aan de ene kant (wie zoeken we) en een schets van onze gemeente aan de andere kant (wie zijn we). Hoofdlijnen bij het uitwerken van de profielschets zijn de prioriteiten zoals die in het gemeenteberaad van 27 januari 2019 zijn gemaakt: een betrokken en bevlogen mens die prioriteit geeft aan jongeren, (voorgaan in) diensten & pastoraat. Door het gemeenteberaad is daar aan toegevoegd: missionair, motivator en zichtbaarheid.

Waarom een sollicitatiecommissie en geen beroepingscommissie?
Dat verschil hangt samen met de keuze die in het gemeenteberaad van 27 januari 2019 is gemaakt om een opvolger via de mobiliteitspool van de landelijke PKN te zoeken. Het zoeken naar een predikant via de mobiliteitspool houdt namelijk in dat het Landelijk Dienstencentrum van de PKN in Utrecht een deel van het ‘voorwerk’ doet. We krijgen als gemeente op basis van onze profielschets een voordracht van 2 a 3 geschikte kandidaten. Het eerste gesprek op het Dienstencentrum in Utrecht heeft inmiddels plaatsgevonden. Op advies van het Dienstencentrum zullen we ons de eerste periode vooral richten op het zoeken naar een predikant en pas daarna op een kerkelijk werker. Idealiter hadden we beide functies graag in 1 procedure verenigd, maar de mobiliteitspool is uitsluitend bedoeld voor predikanten. In overleg met de kerkenraad is besloten dit advies te volgen. Als u vragen heeft over de gewijzigde procedure dan kunt deze stellen aan Martin van Gent en Dirk Wakker.

Via de nieuwsbrief, website en kerkblad zullen we u als gemeente periodiek informeren.
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 2 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.