PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Update kerkdiensten (31 juli) Update kerkdiensten (31 juli)
Versoepeling aantal aanwezige bezoekers
Op 24 juni j.l. heeft de overheid de coronamaatregelen verder versoepeld. Voor het moderamen aanleiding om toch niet tot 1 september te wachten met het toelaten van meer aanwezigen tijdens de kerkdiensten. Op zondag 26 juli en 2 augustus zijn we begonnen met een beperkte groep, die uitgenodigd werd, om te kijken of het gebruiksplan werkt en om, na de evaluatie, eventueel aan te passen.

Met ingang van zondag 9 augustus vergroten we de groep tot wat maximaal kan. Voor de kerkdiensten gelden wel bepaalde regels om te zorgen dat de risico’s van besmetting worden geminimaliseerd.
 • U moet zich vooraf aanmelden voor de kerkdienst.
 • Vooraf is een maximaal aantal bezoekers vastgesteld. Zodra dat maximum bereikt is, worden de meldingen daarna op een wachtlijst geplaatst.
 • Alleen wie zich aangemeld heeft kan worden toegelaten.
 • Principe is: als u verschijnselen hebt van verkoudheid, niesen, hoesten of koorts, dan kunt u niet komen. Meldt u zich in dat geval weer af zodat iemand anders alsnog kan komen. Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging. In die e-mail staat ook een link om u weer af te melden.
 • Bij binnenkomst zijn wij verplicht u te vragen of u dergelijke verschijnselen hebt. Als u bevestigend daarop antwoordt, zal u verzocht worden niet deel te nemen.
 • Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten.
 • In de hal zijn strepen aangebracht en voetstappen om de looprichtingen en –paden aan te duiden. Houdt u zich daar zo veel als mogelijk aan.
 • U krijgt een plek aangewezen. Wacht in de nevenruimte totdat iemand u een plaats toewijst. Door plaatsen toe te wijzen wordt zeker gesteld dat bij de verdeling over het gebouw de anderhalvemeter-regels worden nageleefd. Wij verzoeken u zich aan de aangegeven plaats te houden.
 • Komt u alstublieft op tijd.
 • Helaas is de ruimte en de ventilatie in de Bethelkerk onvoldoende om gemeentezang zonder risico mogelijk te maken. Er is daarom geen gemeentezang mogelijk tijdens diensten in de Bethelkerk. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de organist en enkele zangers.
 • Na afloop van de dienst wordt u verzocht weer te gaan zitten en te wachten op de aanwijzingen voor het verlaten van de kerk.
 • Er zijn geen collecten tijdens de dienst. Bij de uitgang staan twee schalen voor de collecten; een voor de kerk en een voor diakonale bestemmingen.
 • Als u een jas in de garderobe hebt gehangen, verlaat u de kerk via de zijuitgang (aan de Meentzijde).
Wij hopen zo op een veilige manier de zo nodige ontmoeting in onze kerkgemeenschap te kunnen gaan realiseren.

We gaan door met de beelduitzendingen van de diensten, voor al die gemeenteleden die niet aanwezig kunnen of willen zijn. We streven ernaar om bij de opnamen kerkbezoekers niet zichtbaar en herkenbaar in beeld te brengen.

Koffiedrinken na de dienst
In tegenstelling tot eerdere berichten willen we, als het weer het toelaat, koffiedrinken mogelijk maken op het kerkplein. We laten het dus afhangen van de weersomstandigheden. U haalt dan bij het verlaten van de kerk koffie of thee op aan het buffet en gaat daarmee naar buiten. Houdt u zich ook buiten aan de afstandsregels.

Als u het bezwaarlijk vindt om aan de dienst mee te doen maar wel koffie wilt drinken… van harte welkom.

Beluisteren kerkdiensten vanaf zondag 19 juli
De afgelopen periode kon u voor het beluisteren van kerkdiensten alle zondagen afstemmen op de Bethelkerk. Ook als de dienst uit de Grote Kerk werd uitgezonden. Vanaf zondag 19 juli (dienst vanuit de Grote Kerk) moet ook weer die kerk gekozen om de dienst te beluisteren. In augustus willen we alle ochtenddiensten uit de Bethelkerk doen omdat we dan gewend kunnen raken met diensten waar gemeenteleden bij aanwezig kunnen zijn. Na augustus is het de bedoeling het normale rooster weer te gaan volgen.

Digitaal collecteren
Tot 1 september kan er geen kerkdienst plaatsvinden waar u als gemeentelid bij aanwezig kunt zijn. Daarmee vallen de inkomsten uit de collectes weg. De reeds toegezegde verplichtingen aan de goede doelen van de diaconie en de uitgaven voor kerkbeheer van het College van Kerkrentmeesters gaan door. Daarom is besloten om het digitaal collecteren mogelijk te maken.

Kerkdienst op TV bekijken
Wist u dat de beelduitzendingen van onze kerkdiensten ook op uw televisie zijn te volgen? U heeft dan wel een moderne TV (Smart-TV) met digitale televisie abonnement nodig. Veel mensen vinden dit prettiger kijken en ook het geluid is soms beter dan op een laptop of tablet. Lees verder voor de uitleg.
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 2 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.