PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Update kerkdiensten (26 augustus) Update kerkdiensten (26 augustus)
Versoepeling aantal aanwezige bezoekers
Op 24 juni j.l. heeft de overheid de coronamaatregelen verder versoepeld. Voor het moderamen aanleiding om toch niet tot 1 september te wachten met het toelaten van meer aanwezigen tijdens de kerkdiensten. Op zondag 26 juli en 2 augustus zijn we begonnen met een beperkte groep, die uitgenodigd werd, om te kijken of het gebruiksplan werkt en om, na de evaluatie, eventueel aan te passen.
Vanaf 30 augustus gaan we weer het normale rooster volgen waarbij we eens in de 4 weken een dienst in de Grote Kerk hebben. Bij goed weer gaan we ook hier koffiedrinken op het plein aan de zijde van De Kandelaar..

Met ingang van zondag 9 augustus kunnen zich 60 gemeenteleden per dienst aanmelden. Voor de kerkdiensten gelden wel bepaalde regels om te zorgen dat de risico’s van besmetting worden geminimaliseerd.
 • U moet zich vooraf aanmelden voor de kerkdienst.
 • Vooraf is een maximaal aantal bezoekers vastgesteld. Zodra dat maximum bereikt is, worden de meldingen daarna op een wachtlijst geplaatst.
 • Alleen wie zich aangemeld heeft kan worden toegelaten.
 • Principe is: als u verschijnselen hebt van verkoudheid, niesen, hoesten of koorts, dan kunt u niet komen. Meldt u zich in dat geval weer af zodat iemand anders alsnog kan komen. Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging. In die e-mail staat ook een link om u weer af te melden.
 • Bij binnenkomst zijn wij verplicht u te vragen of u dergelijke verschijnselen hebt. Als u bevestigend daarop antwoordt, zal u verzocht worden niet deel te nemen.
 • Bij binnenkomst graag uw handen ontsmetten.
 • In de hal zijn strepen aangebracht en voetstappen om de looprichtingen en –paden aan te duiden. Houdt u zich daar zo veel als mogelijk aan.
 • U krijgt een plek aangewezen. Wacht in de nevenruimte totdat iemand u een plaats toewijst. Door plaatsen toe te wijzen wordt zeker gesteld dat bij de verdeling over het gebouw de anderhalvemeter-regels worden nageleefd. Wij verzoeken u zich aan de aangegeven plaats te houden.
 • Komt u alstublieft op tijd.
 • Na afloop van de dienst wordt u verzocht weer te gaan zitten en te wachten op de aanwijzingen voor het verlaten van de kerk.
 • Er zijn geen collecten tijdens de dienst. Bij de uitgang staan twee schalen voor de collecten; een voor de kerk en een voor diakonale bestemmingen.
 • Als u een jas in de garderobe hebt gehangen, verlaat u de Bethelkerk via de zijuitgang (aan de Meentzijde).
Wij hopen zo op een veilige manier de zo nodige ontmoeting in onze kerkgemeenschap te kunnen gaan realiseren.

Gemeentezang
In de Bethelkerk zijn de mogelijkheden voor gemeentezang beperkt. Het is wel verantwoord om alleen de slotzang als gemeente weer samen te zingen. In de Grote Kerk is het verantwoord om na de preek als gemeente weer te zingen. De overige liederen worden verzorgd door (de organist en) enkele zangers.

Beelduizendingen
We gaan door met de beelduitzendingen van de diensten, voor al die gemeenteleden die niet aanwezig kunnen of willen zijn. We streven ernaar om bij de opnamen kerkbezoekers niet zichtbaar en herkenbaar in beeld te brengen.
De diensten in de Bethelkerk worden uitgezonden via Youtube. Vanuit de Grote Kerk gaat de uitzending via de website www.kerkdienstgemist.nl en niet via Youtube. Bij “Vind uw kerk” intikken: Leerdam grote kerk.

Koffiedrinken na de dienst
In tegenstelling tot eerdere berichten willen we, als het weer het toelaat, koffiedrinken mogelijk maken op het kerkplein. We laten het dus afhangen van de weersomstandigheden. U haalt dan bij het verlaten van de kerk koffie of thee op aan het buffet en gaat daarmee naar buiten. Houdt u zich ook buiten aan de afstandsregels.

Als u het bezwaarlijk vindt om aan de dienst mee te doen maar wel koffie wilt drinken… van harte welkom.

Beluisteren kerkdiensten
Als u alleen wilt luisteren naar een dienst dan kan dat via www.kerkomroep.nl. Kies hierbij de kerk waar die zondag de dienst plaats vindt: Bethelkerk of Grote Kerk.

Collecteren
Met maximaal 60 personen die een kerkdienst mogen bijwonen valt een aanzienlijk deel van de inkomsten uit de collectes weg. De reeds toegezegde verplichtingen aan de goede doelen van de diaconie en de uitgaven voor kerkbeheer van het College van Kerkrentmeesters gaan door. Daarom is besloten om het digitaal collecteren mogelijk te maken.
In de dienst wordt niet gecollecteerd. Bij de in-/uitgang staan er wel collecteschalen voor de collectes. Niet iedereen is al gewend aan deze manier van collecteren en zeker in combinatie met koffiedrinken schiet het er dan soms bij in om na de dienst een gift te geven..Daarom wijzen we u op de mogelijkheid om al bij binnenkomst iets in de collectes te doen. Op die manier kan het niet meer vergeten worden. En uiteraard kunt u ook (thuis) gebruik maken van het digitaal collecteren.

Kerkdienst op TV bekijken
Wist u dat de beelduitzendingen van onze kerkdiensten ook op uw televisie zijn te volgen? U heeft dan wel een moderne TV (Smart-TV) met digitale televisie abonnement nodig. Veel mensen vinden dit prettiger kijken en ook het geluid is soms beter dan op een laptop of tablet. Lees verder voor de uitleg.
terug
 
 

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 24-09-2020 om 19.30
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 24-09-2020 om 9.00
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
Bethelkerk: YouTube
Grote Kerk:
  Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 20 september 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.