PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Periodieke giften Periodieke giften
De voordelen op een rij
 • Een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1% en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen.
 • Een periodieke gift kan via een overeenkomst tussen de schenker en de Protestantse Gemeente Leerdam worden geregeld. Hiervoor is geen notaris meer nodig. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.
 • U kunt de periodieke gift inzetten voor de actie Kerkbalans, maar ook voor bijvoorbeeld de Diaconie of andere specifieke projecten.
Uw gift is een periodieke gift als:
 • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
 • u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt;
 • deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.
Bij overlijden stopt de schenking
De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.

Overeenkomst op één naam
Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Een rekenvoorbeeld
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus. Stel uw belastbaar inkomen is € 35.000 en u schenkt € 150 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42 procent (2014). Als er geen overeenkomst periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus. Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kunt u de gift zelfs verhogen naar € 259.
  Eenmalige gift ​ Periodieke gift
Uw jaarlijkse schenking aan de kerk € 150 € 259
Teruggave Belastingdienst € 0 € 109
Uw netto schenking € 150 € 150
 
Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 150, maar in het geval van een periodieke gift kunt u € 259 naar de Protestantse Kerk overmaken, omdat u in dit geval € 109 terug ontvangt van de Belastingdienst.

Met de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u het voordeel eenvoudig berekenen. De website berekent het netto voordeel en laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

Hoe werkt het
 • Download Modelovereenkomst, vul deze in en print hem uit;
 • Let op! Bij het invullen van het formulier: Op dit moment kunnen leden van de Bethelkerk nog geen gebruik maken van automatische incasso;
 • Stuur beide exemplaren (exemplaar voor de schenker en exemplaar voor de ontvanger) naar Michel Kaasschieter kerkbalans@kerkaandelinge.nl. Het postadres vindt u in het Jaarboekje van Kerk aan de Linge.
 • De kerk vult haar onderdelen van de overeenkomst in en stuurt uw exemplaar naar u terug.
Protestantse Kerk is een ANBI
Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. De Protestantse Kerk in Nederland is een ANBI, en heeft een groepsschikking die ook geldt voor de Protestantse Gemeente Leerdam.
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 2 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.