PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Paastijd om in beweging te komen, een nieuw begin te maken

Paastijd om in beweging te komen, een nieuw begin te maken
Paastijd om in beweging te komen, een nieuw begin te maken.
Veertig dagen lang bereiden we ons voor op Pasen. Een periode van reflectie en bezinning lazen we in het vorige nummer. Het verhaal van Jezus, zijn woorden en lijden brengen de waarheid over onze wereld en onszelf aan het licht. Maar daar blijft het niet bij. Het verhaal is op Goede Vrijdag niet afgelopen. Er is goddank doorgang. Verlost mogen we het oude afwerpen en achterlaten. Een nieuw begin maken. Gelukkig kunnen we ieder jaar weer Pasen vieren!

Is met het ‘Halleluja’ van de paasmorgen dan alle leed geleden en vergeten? Dat klinkt wel erg gemakkelijk. Daarvoor zijn pijn en leed in deze wereld, misschien ook wel in ons eigen leven, toch veel te groot? Bovendien, hoe kan een moeilijk te geloven verhaal, van tweeduizend jaar geleden iets veranderen in de wereld anno 2020, in mijn eigen leven? Zo maakbaar is het leven niet, ondervinden we helaas maar al te vaak en ‘bad habits die hard’.

De gang van het kerkelijk jaar biedt ons gelukkig ruim de tijd om na te denken over de betekenis van Pasen. Het paasfeest is niet afgelopen na twee dagen, maar duurt in de kerk zeven weken, tot aan Pinksteren. Totdat we de geest krijgen dus. De verhalen die we in deze periode lezen, de liederen die we zingen, ze helpen ons om het grote wonder van de opstanding te verstaan. Wat kan het betekenen voor mijn leven, hier en nu? De grote woorden, het heilige en het kleine, gewone leven van alle dag blijken in het evangelie gelukkig niet al te ver uit elkaar te liggen.

Een beeldende metafoor is het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24. Ze lopen van Jeruzalem naar beneden. De hoop en de mooie idealen leken met Jezus gestorven en begraven. Wat had alle bevlogenheid rondom Jezus voor zin gehad, vragen ze zich vertwijfeld af. Ze zien de betekenis, het hoopvolle in eerste instantie niet meer.
Wij kunnen onszelf spiegelen aan deze wandelaars. Na veertig dagen toeleven naar Pasen en de hoge toon van de paasmorgen neemt ook ons gewone leven weer een aanvang. Wat betekent het verhaal van Jezus dan voor het leven van alle dag?

Het verhaal van de Emmaüsgangers toont hoe we de betekenis van Pasen kunnen vinden: in dialoog met elkaar, door te zoeken en te graven in de verhalen uit de Bijbel, bij de tekenen van brood en wijn. En Jezus zal onze metgezel blijken.  

We hoeven daarbij niet te blijven steken in schuld en tekort. Door verlossing mogen we onszelf en elkaar mild en vergevingsgezind onder ogen komen. Dat maakt dankbaar en blij, en het geeft ons moed en motivatie om in beweging te komen, om op te staan: je krijgt er zin in!
Voormalig ‘denker des vaderlands’ René Gude heeft veel nagedacht over het belang van zin als grote drijvende kracht voor het leven. Hij onderscheidde daarbij vier aspecten van zin, die alle vier ook goed toepasbaar zijn op het paasverhaal.
Pasen vieren is zinnelijk: opstanding is niet alleen geestelijk, maar ook lijfelijk. We zingen er bijvoorbeeld van…met ons hele lijf. En enthousiasme, wil, drive, etc. geven ons motivatie om te handelen en op te staan om een nieuw begin te maken.
Pasen vieren is zintuigelijk: we horen het evangelie, we proeven brood en wijn, we voelen met Thomas mee de wonden van Christus, we zien de schoonheid in kunst en natuur. Het verwondert ons. Pasen vieren is zinrijk: We verstaan de zin en de samenhang. We begrijpen de betekenis voor het gewone leven. Versleten handelingen krijgen opnieuw glans, we zien de zin ervan in.
Pasen vieren is zinvol: We hebben richting gekregen, een doel.  Opstanding vieren geeft het leven zin. Je hoeft niet te blijven zitten bij tegenslag, schuld of verdriet. Je mag een nieuw begin maken!

De dichter van lied 655 verwoordt het zo: Zing voor de Heer een nieuw gezang!...Hij geeft het leven zin en samenhang…Een lied van uw verwondering, dat nóg uw naam niet onderging, maar weer opnieuw geboren is uit water en uit duisternis….De Geest des Heren vuurt ons aan de heil’ge tekens te verstaan… We zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid.

In de middeleeuwen bestond een traditie om met het hoogfeest van Pasen de beschilderde luiken van het hoofdaltaar open te zetten. Ik beeld me het beroemde altaarstuk ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders van Eyck in. Centraal in het middenpaneel zie ik het opgestane Lam, fier overeind op het altaar onder een opgaande zon. Eromheen mensen die erop af zijn gekomen en het Lam aanbidden. Op de panelen er schuin boven zie ik mensen als engelen, zingen en musiceren. Na een week gingen de luiken weer dicht, maar het beeld bleef bewaard in de herinnering. Ook de drommen mensen op het schilderij zullen geïnspireerd teruggekeerd zijn, stel ik me voor.
Laten wij, nadat we met elkaar Pasen hebben gevierd, eveneens het verhaal van de opstanding in onze herinnering meenemen het gewone leven in.  Dat het ons zal inspireren tot het maken van een nieuw begin. Dat kan heel concreet in de keuzes van alle dag. Zo wordt opstanding realiteit, ook hier en nu.

Ds. Ben Heijting en Janko Fraanje
Deze overweging is de tweede van een tweeluik over de Paaskring (die omvat de 40 dagen tijd tot Pasen en de 50 dagen tot aan Pinksteren) en is ontstaan uit samenwerking van de ondertekenaars.
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 2 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.