PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Opheffing werkgroep Duurzaamheid Opheffing werkgroep Duurzaamheid
Ruim 6 jaar geleden hebben wij als groep de voortrekkersrol op ons genomen om als kerkelijke gemeente “duurzaam, eerlijk en rechtvaardig te leven en te werken” zodat de aarde en onze medemens dichtbij en veraf niet in de verdrukking komen.
Reeds in 2014 bleek dat er binnen de gemeente al zoveel was gedaan dat Kerk aan de Linge zich als veertigste deelnemer kon aansluiten bij de landelijke Groenekerkenactie. Alle met deze actie beoogde onderwerpen (Schepping en Natuur, Geloof en Inspiratie, Energie en Klimaat, Beleid en Aanpak, Bewust Inkopen doen en Omgaan met Geld) hebben wij als werkgroep vervolgens als jaarthema’s gebruikt voor onze activiteiten. In 2016 legden wij onze doelen en werkwijze neer in een beleidsplan. De looptijd van dit plan verstrijkt dit jaar. Een paar maanden geleden was dat voor ons aanleiding om ons te bezinnen op onze positie. Wij hebben geconcludeerd dat duurzaamheid in veel opzichten onderdeel is geworden van het reguliere kerkenwerk. Een constatering die wij met enige vreugde hebben gedaan. Alle groepen/commissies en ook de individuele kerkenleden, die in de afgelopen jaren onze activiteiten hebben ondersteund of zich zelfstandig voor het onderwerp duurzaamheid hebben ingezet, willen wij hiervoor hartelijke bedanken. Alles overziende kwamen wij tot de slotsom dat de voortrekkersfunctie in de vorm van een aparte werkgroep voor dit stukje van het kerkenwerk niet meer echt nodig is. Wij hebben daarom besloten om ons als werkgroep met ingang van 1 september a.s. op te heffen.

Aanbevelingen voor de toekomst
De hiervoor genoemde zes thema’s van de Groenekerkenactie zijn voor de kerken (inmiddels zijn er 300 aangesloten bij de landelijke actie) nog steeds een goed werkkader. Dat kader kan in welke organisatievorm dan ook van dienst zijn en gebruikt worden. Op de landelijke website van de actie staat ook een Toolkit waaruit kan worden geput bij de uitwerking van de verschillende thema’s. Een gereedschapskist met een waslijst aan mogelijkheden om concreet mee aan de slag te gaan.  Hoe de verankering van ons werk binnen het reguliere kerkenwerk verder gestalte zou kunnen krijgen is een zaak van de wijkraad van diakenen en de kerkenraad.  In de nota “Duurzaamheid duurzaam verankeren!?”, die wij eind maart hebben voorgelegd aan de wijkraad van diakenen zijn onze overwegingen rond het opheffingsbesluit uitgebreid onderbouwd en toegelicht. Met een verwijzing naar het beleidsplan van de kerk “Samen zijn wij Kerk aan de Linge” hebben wij een aantal concrete aanbevelingen gedaan over de manier waarop het thema duurzaamheid organisatorisch en inhoudelijk verder zou kunnen worden opgepakt.

Gemeenteleden, die belangstelling hebben voor de inhoud van de notitie, kunnen deze hier downloaden.
 
terug
 
 

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 24-09-2020 om 19.30
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 24-09-2020 om 9.00
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
Bethelkerk: YouTube
Grote Kerk:
  Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 20 september 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.