PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Locatiewijziging uitvaartdienst Locatiewijziging uitvaartdienst

Vanwege de verwachte opkomst en hoge temperatuur vindt de uitvaartdienst van mevr. G.N. van Brakel - Donga op woensdagmiddag 18 juli om 13:00 uur plaats in de Pauluskerk, Europaplein 1 in Leerdam.

 
Welkom Welkom

Hartelijk welkom op de website van Kerk aan de Linge in Leerdam.
 
Kerk aan de Linge is een protestantse gemeente met een jonge geschiedenis, maar lange historie in Leerdam. Onze gemeente wil een levende gemeente zijn van traditie en vooruitzien, ruimte bieden aan diversiteit van jong en oud en betrokken zijn bij elkaar en de wereld om ons heen. We willen leren en getuigen uit Gods Woord van liefde.
 
Of u nu een regelmatige kerkganger bent of voor het eerst of sinds lange tijd de kerk bezoekt: wees van harte welkom, we verheugen ons op uw komst!

Op de website vindt u onder andere actualiteiten onder Actueel en de Agenda. Onder Kerkdiensten treft u de komende drie kerkdiensten aan en de internetverbinding naar onze kerkdiensten.

Om een eerste bezoek of kennismaking te vergemakkelijken treft u onder Lees meer een samenvatting aan van wie wij zijn en waar u terecht kunt.

lees meer »
 
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk Herinrichting kerkzaal Bethelkerk

Op verzoek van de kerkenraad heeft de werkgroep herinrichting kerkzaal Bethelkerk onderzocht welke inrichting het meest ideaal is voor onze kerkzaal. Bij de huidige inrichting worden de nodige verbeterpunten ervaren met betrekking tot het meubilair, de inrichting, techniek, kleuren, verlichting etc. en de vraag is hoe dit verbeterd kan worden.

Het heeft geleid tot een voorstel dat in de kerkenraad en tijdens een gemeenteberaad is besproken. Het voorstel kon op grote instemming rekenen en wordt inmiddels in verschillende werkgroepen verder uitgewerkt.


De komende tijd hoort en leest u meer over de voorbereidingen, uiteraard ook over de planning van de uitvoering. Ondertussen kunt u één van ons altijd benaderen met uw vragen of suggesties.

De werkgroep herinrichting kerkzaal: Armande Breure, Linda van Dam, Janine Sanders, Marrian Dijk, Bram Breure en Erwin Donga.
 

 
Glasstadjaarmarkt Glasstadjaarmarkt

De 39ste Glasstadjaarmarkt zit er op.

Wat hebben we het zaterdag 26 mei jl. op de 39ste Glasstadjaarmarkt fantastisch getroffen met het prachtige weer. Het was warm, gezellig en opnieuw een succesvolle dag met een mooie opbrengst van iets meer dan € 3.000. Met dit prachtige bedrag steunen wij diverse projecten en activiteiten binnen Kerk aan de Linge.

Aan het eind van de markt is ook de grote verloting gehouden met als uitslag:
1e  prijs De Airfryer - lotnummer 1340
2e  prijs Diner cheque - lotnummer 812
3e  prijs Kanoën op de Linge - lotnummer 1665
4e  prijs BBQ (vlees)pakket - lotnummer  1671
5e  prijs Radler pakket - lotnummer 45
6e  prijs Jillz pakket - lotnummer 1973
Inmiddels hebben al de gelukkige winnaars de prijzen ontvangen. Winnaars gefeliciteerd!

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor de hulp want zonder hen hadden wij deze markt niet kunnen organiseren. En, noteert u alvast in uw agenda, de 40ste Glasstadjaarmarkt is op 25 mei 2019.
Tot ziens, de Glasstadjaarmarktcommissie

 
Update werkgroep Duurzaamheid Update werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep Duurzaamheid brengt u en jullie graag op de hoogte van twee interessante nieuwsberichten:
1. Jaarverslag 2017 & ondersteuning project watervoorziening Kenia
2. de duurzame supermarktgids

lees meer »
 
ZWO project 2017-2018 ZWO project 2017-2018

Dit seizoen ondersteunt de Diaconie / ZWO een project van Stichting Olopikidong’oe in Kenia. Om een school van water te voorzien wordt er een dam gebouwd en een pijpleiding aangelegd naar de school in het dorpje Lolgorian. Dat laatste stukje pijpleiding én bijbehorende pomp wil de ZWO bekostigen met een bedrag van € 5.000.

lees meer »
 
Jaarprogramma Vorming en Toerusting, 2017 - 2018 Jaarprogramma Vorming en Toerusting, 2017 - 2018

WEG van JEZUS

Wie is Jezus, wat is zijn betekenis voor ons? Deze vraag komt in iedere kerkdienst wel aan de orde. Dit jaar willen we op deze vraag wat dieper ingaan. We doen dat zeker in de vier themadiensten met daaraan gekoppeld enkele gemeenteavonden. Het thema WEG van JEZUS krijgt daarmee handen en voeten in de veel gestelde vraag wie Jezus is. Een vraag die Jezus zelf ook stelde in bijvoorbeeld Marcus 8: Onderweg vroeg Jezus aan zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Ze antwoordden: “Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen  zeggen dat u een van de profeten bent.” Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?” Petrus antwoordde: “U bent de messias.” Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

De vraag die Jezus stelt, is nog steeds actueel: “En wie ben ik volgens jullie?” Met deze vraag in ons hoofd willen we dit jaar op zoek gaan naar Jezus. Hoe pakken we deze zoektocht aan, met andere woorden: hoe kijken we naar Jezus? Dat hangt af van de vraag welk standpunt je inneemt ten opzichte van Jezus. Die standpunten, posities, kun je letterlijk nemen: van bovenaf, van onderaf, van achteren en van voren. Of in een schema:


                                                               
Wat bedoelen we met deze posities?
Van bovenaf gezien is Jezus “Zoon van God”. God wordt mens in de persoon van Jezus.
Van onderaf gezien is Jezus mens, op bijzondere wijze geïnspireerd door Gods Geest.
Van achteren gezien is Jezus een historische persoon met een eigen unieke Joodse achtergrond. Jezus als Jood, uitgangspunt van een christelijk bestaan. Schrijft Johannes niet “de redding komt immers van de Joden” (Johannes 4:22).
Van voren gezien kun je zeggen dat Jezus in bezit is genomen door velen. In kunst en cultuur heeft hij vele gestalten gekregen. Jezus als almachtig heerser, als gekruisigde, als rebel, en meer.
In het schema zien we een horizontale en een verticale as. Via de horizontale as zoeken we naar het unieke van Jezus, en de doorwerking die hij had en heeft in de handen en harten van mensen. Langs de verticale lijn zoeken we naar het geheim van Jezus in zijn verhouding tot God.

lees meer »
 
 

Moderamen
datum en tijdstip 23-08-2018 om 20.00
meer details

Werkgroep Eredienst
datum en tijdstip 10-09-2018 om 20.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
15 juli 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk
Update werkgroep Duurzaamheid, maart 2018
Project ZWO / watervoorziening Kenia
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.