PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Jaarthema 2015 - 2016: De Bijbel, een huis om in te wonen Jaarthema 2015 - 2016: De Bijbel, een huis om in te wonen
In de afgelopen twee jaar drukten we met het jaarthema vooral uit, dat we als nog jonge geloofsgemeenschap, Kerk aan de Linge, op zoek waren naar onze identiteit. IK BEN in 2013-2014, WIJ ZIJN in 2014-2015.

Voor dit jaar, het seizoen 2015-2016, hebben we gekozen voor de bijbel; dit boek vormt ten slotte voor de christelijke gemeente, dus ook voor Kerk aan de Linge de bron, waaruit we onze geloofsidentiteit putten. De bijbel als huis om in te wonen. Nu is de bijbel samengesteld uit een grote en brede verzameling boeken, die in een periode van eeuwen gegroeid is tot het boek, zoals we dat nu kennen en gebruiken. Veelzijdig en veelkleurig. Zoals ook een huis eruit ziet, met verschillende vertrekken en vaak ook verdiepingen. Zoals een huis in zijn algemeenheid toegankelijk is, zo is ook de bijbel  in haar algemeenheid een toegankelijk boek. We kunnen echter ook stellen dat een huis naast zijn bekende en veelgebruikte ruimten ook plekken kent die veel minder toegankelijk zijn en waar je niet komt als dat niet nodig is. Dit kunnen we ook van de bijbel zeggen. Naast de veel gelezen bijbelboeken en –verhalen zijn er de onbekende, weinig tot niet gelezen boeken.
 
Themadiensten
In vier themadiensten dit jaar zullen we vanuit de verschillende ruimten van het huis de bijbel nader verkennen. Vanuit de vertrouwde omgeving van de woning willen we op zoektocht gaan in de bijbel, toch ook voor velen een vertrouwd boek, waarin je je thuis kunt voelen. De woorden “woning” en “huis” komen nogal eens voor in gevleugelde bijbelse uitdrukkingen.

Themadienst 1, op de startzondag, 13 september: een introductie, waarbij we ons op het gehele huis richten. Voorgangers zijn ds. Johan van den Berg en ds. Ben Heijting

Themadienst 2 op zondag  1 november: we richten ons in deze dienst op de begane grond, waar zich veelal de huiskamer en de keuken bevinden. Vertrekken voor gemeenschappelijk gebruik. “Samen” zal daarom de leidraad van de dienst zijn. Voorganger is ds. Ben Oosterom

Themadienst 3 op zondag 7 februari 2016: nu gaat het om de eerste verdieping, waar vooral de slaapkamers en ook wel een studeer- of hobbykamer te vinden zijn. Ruimten voor jezelf. “Je eigen plek”, hoe ervaren we dat? Voorganger is ds. Ben Heijting.

Themadienst 4 op het  Pinksterfeest, 15 mei 2016: onder het dak bevindt zich vaak een zolder. De zolder, zeker in oude huizen, wil nog weleens de plek zijn waar je niet vaak komt, waar de koffers en de kerstspullen opgeslagen liggen, zaken die je maar eenmaal per jaar tevoorschijn haalt. Maar vanuit het zolderraam, ook al is dat klein, heb je wel uitzicht op de wereld. Met Pinksteren vieren we dat de volgelingen van Jezus vanuit de beslotenheid van een  woning op slot de wereld ingingen, en wel op een heel bijzondere manier. “Uit je dak gaan”, herkennen wij dat met Pinksteren? Voorganger is ds. Johan van den Berg.
 
Bijbelleesproject
De komende twee jaar willen we, als onderdeel van het jaarthema, aan de slag gaan met het bijbelleesproject “Bijbel in de Gewone Taal”. De bijbel lezen is één, de bijbel “verstaan”, begrijpen en duiden is twee. De dubbele bodem ontdekken, herkennen, dat is niet altijd gemakkelijk. In het leesproject zijn er dan ook regelmatig bijeenkomsten waar de leeservaringen gedeeld kunnen worden. Ook nu geldt nog de vraag “begrijpt u wat u leest?” (Handelingen 8:30 uit de Nieuwe Bijbelvertaling) die Filippus aan de man uit Ethiopië stelde. En zijn antwoord was: “nee, want niemand legt het mij uit.” En dit antwoord is vast herkenbaar, zeker bij onbekendere en minder toegankelijke bijbelgedeelten.

Naast dit project dat twee jaar gaat duren, stellen we op een avond in november met een theoloog de verhalen, vol van geweld, vooral uit het Oude Testament, centraal. De bijbel, een geweldig boek, maar is het soms ook niet een gewelddadig boek?
 
De bijbel, een boek dat ook vele vertalingen kent. Naast de bekende en door de kerk(en) gebruikte vertalingen zijn er hertalingen van diverse bijbelboeken. En vele kinderbijbels. Samen met het NBG (Nederlands Bijbel Genootschap) verkennen we teksten, lezen we de bijbel, vergelijken deze.
 
Onze West-Europese, dus ook Nederlandse  cultuur is doordrenkt van het  christendom. Als bijna vanzelfsprekend ervaren we in kunst en cultuur, maar ook in het maatschappelijk leven de invloeden van de bijbel. In de muziek, in de schilderkunst, in de literatuur, in films spelen bijbelse verhalen vaak een rol. De kring Rembrandts Engel krijgt een vervolg, en in januari/februari zijn er twee avonden over bijbel en liedboek: de bijbel – een huis om in te…zingen.
 
Zo zijn er meer dan genoeg redenen om dit jaar de bijbel centraal te stellen. Doen we dat niet wekelijks in de kerkdiensten, en misschien ook wel dagelijks, als we eruit lezen? De bijbel is daardoor een bekend boek. En toch blijft die eerder gestelde vraag overeind, de vraag “begrijp je wat je leest?” nu in de jij-vorm. Want de bijbel is een boek voor jong en oud.
 
We hopen weer op een jaar waarin we als Kerk aan de Linge, als gemeente van Christus, veel kunnen delen, daarbij gevoed door bekende en ook minder bekende verhalen uit de bijbel. Dat we daadwerkelijk mogen ervaren dat dit boek staat als een huis, en waarin het goed toeven is.
 
ds. Johan van den Berg, ouderling Vorming en Toerusting Jan Constandse, ds. Ben Heijting en ds. Ben Oosterom
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 2 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.