PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Jaarthema 2014-2015 Kerk aan de Linge: WIJ ZIJN Jaarthema 2014-2015 Kerk aan de Linge: WIJ ZIJN
Voor het seizoen 2014-2015 willen we voortbouwen op het thema van het jaar ervoor, IK BEN. Kerk aan de Linge is een nog jonge kerk, door een federatie in 2010 ontstaan uit de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde wijkgemeente Noord.  Twee kerken,  geloofsgemeenschappen met dezelfde Bron als basis gaan samen verder, smelten na verloop van (enige) tijd samen. Dat daarbij wordt teruggekeken is logisch, maar dit kan ook afleiden van de vraag wie wij nu en straks als kerk willen zijn. Je ‘wortels’ zijn een bron van kracht. Ze hebben je gemaakt tot wie je bent.  Logisch als je een sterke neiging volgt terug te grijpen op wat jou vertrouwd was, waar jij deel vanuit maakte; wat jou daarbij aansprak wil je meenemen. Het leidt alleen af, als het ‘ons’ niet verder brengt. Want we hebben afgesproken samen met elkaar verder te gaan. Niet krampachtig, wel bewust. We lopen samen op, eerst nog los van elkaar, maar als het vertrouwd voelt neem je elkaar bij de hand. Eerst aarzelend, langzamerhand steviger.
 
WIJ ZIJN  geroepen…   
Wie zijn wij? Als geloofsgemeenschap is het goed om dit jaar deze vragen centraal te stellen. Zeker na de federatie kunnen we stellen dat Kerk aan de Linge een bonte, veelkleurige samenstelling kent. Wat betreft leeftijd en identiteit. Om een variant op Maxima’s uitspraak, dat DE Nederlander niet bestaat  te gebruiken: DE gelovige bestaat niet. Daarom is het goed om de vraag te stellen  wie wij zijn, uit wie wij als kerkelijke gemeente bestaan en daarover het gesprek met elkaar aan te gaan. De activiteiten komend seizoen bieden daarvoor alle gelegenheid. We hopen dat weer veel gemeenteleden, jongeren en ouderen, en iedereen daartussen meedoen. Eén ding mag vooraf vaststaan: Wij zijn – wat of hoe we ook geloven – allemaal geroepen! Geroepen door dezelfde Heer. Wij zijn op de een of andere manier geraakt door het verhaal van zijn leven, door zijn boodschap én door zijn God, die Jezus heel intiem ‘Vader’ noemde. Waartoe zijn wij geroepen? Wezenlijk tot vier opdrachten…
 
WIJ ZIJN geroepen om te LEVEN…
Met deze uitroep openen we - tijdens het startweekend - het nieuwe seizoen. Niet zomaar een zin. Met dit credo begint de Bijbel: Het verhaal van de schepping is een roepingsverhaal. Wij mensen worden tevoorschijn geroepen om te leven. God roept eerst het licht tevoorschijn. En ziedaar: het wordt licht. God roept van alles tevoorschijn. Tenslotte roept Hij de mens. De mens krijgt een opdracht mee: Ik heb jou geroepen om zelf te leven én om leven van andere levende wezens mogelijk te maken. Prachtig toch? Om minder dan dit mag het niet gaan! En toch, wat gaat er veel mis. Maar juist daarom beginnen we dit seizoen met deze geloofsbelijdenis. En we leggen de vraag op tafel: hoe blijven we deze roeping trouw? Ds Detlef Bohlken, ds Johan van den Berg en ds Ben Heijting zullen daar tijdens de dienst op zondag 21 september een creatieve slinger aan geven.
 
WIJ ZIJN geroepen om te LEREN, VIEREN EN DIENEN
Met de fundamentele roeping om te LEVEN verbinden we nog drie anderen opdrachten.
Opdrachten die uit de roeping om te leven voortkomen:
WIJ ZIJN geroepen om te LEREN… te leren van God, van onze naaste en van onszelf…
WIJ ZIJN geroepen om te VIEREN…te vieren dat wij er mogen zijn, te vieren wat mooi en goed is…
WIJ ZIJN geroepen om te DIENEN…anderen te dienen met wat ons geschonken is…

De uitwerking …
Wij zijn in ons leven geroepen om te vieren, te leren en te dienen. Voor het seizoen 2014-2015 willen we deze begrippen centraal stellen. Vragen als ‘Wie zijn wij? Kennen we elkaar? Wat is voor ons belangrijk, of juist niet?’ komen in allerlei activiteiten aan de orde. De vier  begrippen – leven, leren, vieren, dienen – vormen de opmaat naar vier themaweken; hierbij moet overigens een week niet letterlijk worden gezien. Bij ieder thema horen een themadienst als start of afsluiting van het thema en diverse activiteiten. Graag zien wij bij het bedenken en organiseren van activiteiten zoveel mogelijk inbreng van u, van jou, dus van de gemeente. Het programma ligt in hoofdlijnen vast, maar activiteiten kunnen zeker ook in de loop van het jaar toegevoegd worden. De voorbereidingsgroep heeft met veel plezier dit thema bedacht en uitgewerkt in de overtuiging dat je mag uitkomen voor je ‘eigen gelijk’, als je daarbij maar niet vergeet dat het gaat om ‘ons geluk’. Een dergelijke doorwerking zal zorgen voor een geslaagde uitwerking, daar zijn wij van overtuigd.
                                              
Ds. Johan van den Berg, Jan Constandse, ds. Ben Heijting en ds. Ben Oosterom

Rond het jaarthema zijn themadiensten en allerlei activiteiten gevormd. U/jij kunt ze nalezen in het septembernummer van Kerk aan de Linge dat in de hele gemeente is verspreid. De activiteiten worden ook vermeld in de agenda op deze website.

terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 9 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.