PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Fusieproces: gezamenlijke gemeenteavond 17 februari 2016 Fusieproces: gezamenlijke gemeenteavond 17 februari 2016

De kerkenraad van Kerk aan de Linge heeft donderdag 28 januari 2016 een belangrijk besluit genomen over een vervolgstap in het fusieproces: de stap naar de uitwerkingsfase. Op 4 februari 2016 spreekt de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente over hetzelfde voorstel.  Als dat besluit ook positief is, dan is er op 17 februari over dit onderwerp een gemeenschappelijke (Hervormd – Gereformeerde) gemeenteavond. Alle belijdende en doopleden van de gemeenten worden hiervoor uitgenodigd. 

Het doel van de gemeenteavond is u te informeren over het fusieproces en uw vragen te beantwoorden maar bovenal om de gemeente te horen over hoe u als gemeenteleden aankijkt tegen het voorgenomen besluit over de genoemde serieuze stap richting een eventuele Hervormd – Gereformeerde fusie. De kerkenraden zullen uw inbreng tijdens de gemeenteavond vastleggen en meewegen in het vervolg van het proces en met name in de uitwerkingsfase. 

De avond is in de Pauluskerk. Het programma start om 20.00 uur; inloop is mogelijk (en aanbevolen) vanaf 19.30 uur. De gemeenteavond zal op de 2 zondagen voorafgaand aan de 17 februari via de nieuwsbrief andermaal onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast zullen alle belijdende en doopleden van de gemeente thuis een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Vanaf vrijdag 5 februari staan de uitnodigingen en toelichting daarop, op onze website:
Uitnodiging Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)
Uitnodiging Hervormde Gemeente
Toelichting op de uitnodiging

Ook de inmiddels door beide fusiepartners goedgekeurde werkpakketten zijn te downloaden.
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het fusieproces dan kan dat via het mailadres:

terug
 
 

Moderamen
datum en tijdstip 23-08-2018 om 20.00
meer details

Werkgroep Eredienst
datum en tijdstip 10-09-2018 om 20.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
15 juli 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk
Update werkgroep Duurzaamheid, maart 2018
Project ZWO / watervoorziening Kenia
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.