PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Drie Dagen van Pasen Drie Dagen van Pasen

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal, met medewerking van de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje. Na de voorbereidingstijd van veertig dagen begint het Paasfeest op Witte Donderdag met de inzetting van het Avondmaal. Dit onderstreept de vrijwillige daad van de Messias.

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag
Op de Goede Vrijdag wordt tot uitdrukking gebracht dat wij mensen Hem dit lot hebben doen ondergaan. We hebben de laatste jaren onze sobere protestantse liturgie op Goede Vrijdag verrijkt met de zogenaamde kruishulde. Het is een eenvoudig gebaar. Je neemt een bloem en legt die aan de voet van het kruis. Met die handeling eer je Jezus, de gekruisigde, en gedenk je de verzoenende en helende kracht van zijn lijden en sterven. Tevens eer je met hem allen die onverdiend lijden en hun leven gaven of geven voor anderen. Zo mogen we ook persoonlijk zichtbaar uitdrukking geven aan wat zo moeilijk in woorden uit te drukken is. Het is mogelijk en ook gebruikelijk een eigen bloem mee te nemen en aan de voet van het kruis te leggen. Wij nodigen u/jou daartoe uit! Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje.

Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag
Morgengebed om 10.00 uur in de Evangelisch Luthers Kerk o.l.v. ds. Herman van Campenhout.

In de Paaswake vieren we het Heilig Avondmaal. Tevens is er de belijdenis van het geloof van een aantal gemeenteleden. Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje. Stille Zaterdag legt getuigenis af van Jezus’ nederdaling ter helle. In de Paasnacht vindt een wake plaats waarin de gemeente toeleeft naar de viering van de opstanding van Christus in de vroege paasochtend, zichtbaar in de viering van het licht. De viering van het paasfeest is daarmee een jaarlijkse ‘herhalingsoefening’ op de geloofsweg die een christen door het leven gaat. De viering van het paasfeest helpt ons opnieuw deelachtig te worden aan, ons te verdiepen in en ons te laten bevrijden door het geheim van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus.

terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 2 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.