PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Pastoraat Pastoraat

Op de website van de PKN wordt het pastoraat omschreven als het omzien naar elkaar in de naam van Christus. In onze wijkgemeente Kerk aan de Linge omschrijven wij het pastoraat als het ondersteunend meelopen met de ander tot zij of hij weer verder kan. Het gaat ons in het pastoraat om de ander en haar of zijn leven(sverhaal). De nadruk ligt op het ‘in contact blijven’ en op het ‘omzien naar elkaar’.

Het pastoraat van Kerk aan de Linge hanteert in de basis het ‘pastoraat op aanvraag’. Dit betekent dat u mag vragen om een pastoraal bezoek voor uzelf of voor iemand in uw omgeving. Toch gaan de medewerkers in het pastoraat daarnaast ook ongevraagd op pad om gemeenteleden thuis te bezoeken om een pastoraal gesprek aan te gaan. Zo blijft er voeling met de gehele gemeente; zo blijven we in contact.
Naast het met elkaar in contact blijven is er het ‘omzien naar elkaar’. Dit omvat onder andere het bezoeken van zieken, stervensbegeleiding en rouwverwerking. En ook het bezoek bij een huwelijksjubileum of een geboortebezoek hoort hierbij. Kortom, het delen van lief en leed.

Pastorale ondersteuning kan door iedereen gegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenteleden die ter bemoediging een kaartje sturen naar een zieke, of naar aanleiding van een overlijden of bij een geboorte. Daarnaast kennen we binnen de kerk speciaal gekozen en benoemde mensen, zoals predikant, kerkelijk werker, ouderling en pastoraal medewerker. Samen vormen deze benoemde mensen het pastorale team. Er is geen kwalitatief onderscheid tussen het werk van de ouderling en de pastoraal medewerker en zelfs veel van de aspecten van het pastorale werk van de predikant en de kerkelijk werker zijn gelijk aan het pastorale werk van de ouderling en de pastoraal medewerker.

In Kerk aan de Linge is de pastorale zorg verdeeld in drie geografische gebieden die elk door een eigen team worden verzorgd.
Team Eiland verzorgt het pastoraat in Huis ter Leede en de woningen daaromheen met als adres Eiland. Ouderling van dit team is Alie Donga en de pastoraal medewerkers zijn Gerda Hoveling en Sientje Dijkens. Ook ds. Ben Heijting maakt deel uit van dit team.
Team Noord verzorgt het pastoraat in de Leerdamse wijk Noord (noordelijk van de spoorlijn, tussen Recht van Ter Leede, Loosdorp en industrieterrein). Elly den Ottelander en Nel Graafland zijn de ouderlingen van dit team, waarin Lenie Jumelet, Greet Pasman en Johan de Visser de pastoraal medewerkers zijn. Ook in dit team is ds. Ben Heijting actief.
Team Zuid verzorgt het pastoraat ten zuiden van de spoorlijn, in de wijk Ter Leede en buiten de gemeentegrenzen van Leerdam. Kees Verburg is de ouderling in dit team en de pastoraal medewerkers zijn Ruda Bakker, Gerie van Gent, Lenie Jumelet, Ria Offringa, Co Tromp en Antje Wakker. Ook kerkelijk werker Margot Overduin maakt deel uit van dit team.
Naast het pastorale werk in de teams Noord en Zuid is Lenie Jumelet speciaal aangesteld voor het rouwpastoraat in deze teams.

Om in contact te blijven en om te kunnen omzien naar elkaar vragen we u om ons te benaderen als er pastoraal bezoek of pastorale ondersteuning vanuit Kerk aan de Linge gewenst is. Voor uzelf of voor iemand die u kent. En ook als u bijvoorbeeld een geboorte wilt melden, of een thuiskomst uit het ziekenhuis, of voor een uitvaart, dan vragen we u om ons te benaderen.
Dit kan bij de coördinator voor het pastoraat: ouderling Erik Graafland, 0345 - 631455, . En het mag uiteraard ook bij een van de anderen van het pastorale team die hiervoor genoemd zijn. Schroom niet en geef het aan ons door!

Vriendelijke groet, namens het Pastorale Team

terug
 
 

Advenstvesper
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.30
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 13-12-2018 om 20.15
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 13-12-2018 om 9.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
9 december 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk
Update werkgroep Duurzaamheid, zomer 2018
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.