PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Pastoraat Kerk aan de Linge Pastoraat Kerk aan de Linge

Wijkpastoraat
De pastorale ouderlingen zijn belast met de pastorale zorg voor de gemeente. Zij doen dat in samenwerking met de pastorale werkers en de diakenen. Het bezoekwerk wordt verdeeld onder de leden van het team. Om als pastoraal team goed te kunnen werken zijn meldingen vanuit de gemeente buitengewoon belangrijk.

De pastoraal ouderlingen zijn:
Alie Donga, senioren pastoraat
Erik Graafland, coordinatie pastoraat
Elly den Ottelander
Kees Verburg

 
Pastoraat Pastoraat

Pastoraat omschrijven we als: het ondersteunend meelopen met de ander tot z/hij weer verder kan en op haar/zijn beurt weer kan meelopen met iemand anders. Centraal staat de pastorant, de ander, de hulpvrager, de ondersteuningontvanger.

De pastor is “met Christus bij de ander”.

Binnen de gemeente van Christus kan ieder mens geroepen of gekozen worden om voor de ander pastor te worden. Daarnaast kennen we hiervoor speciaal gekozen en benoemde mensen: predikant, ouderling, pastoraal werker, pastoraal medewerker, ouderenbezoeker etc.

De nadruk binnen het pastoraat ligt op het “in contact blijven”. Daar hoeven geen bijzondere redenen voor te zijn. Je kunt hierbij denken aan een afgesproken huisbezoek, een gesprekje in de hal van de kerk en een groet bij de supermarkt. Hier nadert het pastoraat het meest aan het van alle gemeenteleden gevraagde “omzien naar elkaar”. Dat we het ook tot pastoraat rekenen is dat we ons ook hier vooral bewust willen zijn dat het om de ander en zijn/haar leven(sverhaal) gaat.

Naast het met elkaar in contact blijven is er het “crisispastoraat”, in nauwe samenwerking met de predikant. Hier is de gemeente van Christus in alle tijden het meest “goed” in geweest. De verzorging van de zieken, het aanwezig zijn bij sterven en rouwverwerking, mee zoeken naar wegen hoe om te gaan bij levensproblemen (huwelijk, relatie, kinderen, werk, school etc.). Als vorm van bijzonder pastoraat valt ook de zorg en aandacht voor de mensen met een verstandelijke handicap.

 
 

Moderamen
datum en tijdstip 23-08-2018 om 20.00
meer details

Voorgangers zijn voorbijgangers!
datum en tijdstip 02-09-2018 om 14.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
19 augustus 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk
Update werkgroep Duurzaamheid, maart 2018
Project ZWO / watervoorziening Kenia
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.