PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Welkom Welkom
Opmerking bij alle diensten
Wijzigingen die verband houden met de bestrijding van de verspreiding van het Corona-virus worden op de website vermeld. Hier vindt u dus actuele informatie of en hoe de hier vermelde diensten gehouden kunnen worden.


Ook in deze bijzondere periode leven we toe naar Pasen; het feest waarin we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Beluister van zondag 5 april t/m zondag 12 april gerust eens de diensten in de Stille Week, de laatste 7 dagen van de 40-dagentijd. Op zondag 5 april vieren we Palmpasen. De week daarna staat in het teken van de Drie dagen van Pasen; Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, uitmondend in de dienst op Paasmorgen. Om de druk op de voorganger en organist te beperken is er in verband met het coronavirus voor gekozen dit jaar de Paaswake niet te houden.

Zondag 5 april - Palmpasen, 09.30 uur Grote Kerk, ds. Ben Heijting (dienst in beperkte omvang)
Aan de naam Palm- én Passiezondag kun je aflezen dat het om een zondag gaat met vrolijke én sombere accenten. We vieren de feestelijke intocht van Jezus, hopelijk zichtbaar met de Palmpasenstokken die de kinderen de kerk in dragen. Gaandeweg deze dienst zingen we van die dramatische omslag, verwoord in het bekende ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (Lied 556:5). Daarom heeft deze zondag ook twee kleuren: rood voor de intocht en paars voor de passie en de lijdensweg van Jezus.

Drie dagen van Pasen
In de viering van de ‘Drie dagen van Pasen’ zijn lijden, dood en opstanding van Jezus Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eigenlijk kunnen we de drie bijeenkomsten beter als één dienst beschouwen. De dienst begint op de Witte donderdag op verhoogde toon als voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd weer het Gloria klinkt. De liederen en de muziek helpen ons vervolgens om de gang van het lijden van Jezus Christus mee te beleven en toe te eigenen.

Witte Donderdag 9 april, 19.30 uur Grote Kerk, ds. Ben Heijting & koor o.l.v. Janko Fraanje.
Over het laatste Avondmaal en de voetwassing lezen we in Johannes 13: 1-5. Vandaag is het begin van één dienst verspreid over drie dagen die uitmondt in de viering van de opstanding. De kleur van deze avond mag dus wit zijn. Wij kijken hoopvol terug op het leven van Jezus. Daar speelt nog een ander motief mee. Jezus bedt zelf de laatste maaltijd met zijn leerlingen in de Joodse traditie van de viering van het Pesachmaal in. De viering van het Avondmaal op Witte Donderdag is ook voor ons een blijvende herinnering aan de uittocht uit Egypte, beschreven in Exodus 12: 1-28. Het verbindt ons met alle Joden die deze avond Pesach vieren. Een bijzonder accent krijgt onze dienst omdat het vandaag precies 75 jaar geleden is dat de grote Duitse theoloog en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd. Zijn geloof in Pasen/Pesach horen wij in het tafelgebed en in Lied 511.

Goede Vrijdag 10 april, 19.30 uur Bethelkerk, ds. D. Bohlken & koor o.l.v. Janko Fraanje.
Dit jaar lezen wij in de viering van Goede Vrijdag de zeven kruiswoorden, afgewisseld door gezangen. De kruisiging is het dieptepunt in de Stille Week - stilte, rust en aandacht bepalen daarom de vorm van deze viering. Muzikaal wordt deze viering gedragen door de bijdragen van een koor onder leiding van Janko Fraanje. Daarbij klinkt ook het beklag Gods.

Stille Zaterdag 11 april, 10.00 uur Ev. Lutherse Kerk, morgengebed. Vindt geen doorgang i.v.m. corona-virus.
Op de ochtend van Stille Zaterdag komen we voor de laatste keer in deze Veertigdagentijd samen in de Lutherse Kerk voor een moment van bezinning op weg naar de Paasnacht.

Stille Zaterdag 11 april, 22.30 uur Grote Kerk, ds. Ben Heijting, Paaswake. Vindt geen doorgang i.v.m. corona-virus. 
In de wereldkerk is de Paaswake misschien wel de belangrijkste en in ieder geval één van drukste vieringen van het jaar. In deze nacht staan christenen wereldwijd stil bij die ongelofelijke doorgang van het donker naar het licht. Merkwaardig blijft het dat protestanten dat nooit enthousiast hebben opgepikt en maar mondjesmaat de weg naar deze viering weten te vinden. Te laat? Te koud? Kerkvader Augustinus noemde het ‘De moeder aller nachtwaken!’ We beelden het geheim van Pasen in woord en beeld uit. Eerst één lichtje dat de donkere ruimte verlicht en dan twee, dan drie tot iedereen lichtdrager is. Opdat wij weten…wat in het verleden heeft plaatsgevonden, bij de Schepping, tijdens de uittocht uit Egypte en in de verrijzenis van Jezus, van die beweging maken ook wij deel uit.  Pasen is Gods belofte voor de toekomst. Een deel van de Cantorij zal medewerking verlenen.

Zondag 12 april, 9.30 uur Grote Kerk, ds. Ben Heijting, Paasmorgen, m.m.v. Koor o.l.v. Janko Fraanje.
Het is vandaag Pasen, het grootste feest! We hebben iets ongehoords te vieren en dat wil beleefd worden. Natuurlijk, het strookt helemaal niet met wat we (kunnen) zien, zoals het volk Israël er geen gat in zag toen ze op de vlucht voor de Farao en zijn leger voor die Rode Zee stonden. En toch…er kwam een opening die ze niet voor mogelijk hielden. Een doortocht, op de dood bevochten. Ook als je bedenkingen houdt… wat is er tegen je mee te laten nemen in het verhaal en je te laten dragen door het lied dat we samen zingen? Aan de Cantorij zal het zeker niet liggen, die ons in het begin al verrast met het Hallelujah van G.F. Händel.

De vijftig dagen van Pasen
Niet alleen de Paasdag is een feestdag. De hele Paastijd is een feesttijd. Tot de Vijftigste Paasdag, Pinksteren, duurt het Paasfeest. In aansluiting bij de joden gingen (joodse) christenen ook tot vijftig tellen. Het was een tijd waarin de vreugde van Pasen, die op elke zondag werd beleefd, uitstraalde over alle dagen, vijftig dagen lang: één ‘grote zondag’. Door zich te laten dopen waren ze immers met Christus opgestaan: dat was reden om Pasen te vieren, vijftig dagen lang.
terug
 
 

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 24-09-2020 om 19.30
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 24-09-2020 om 9.00
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
Bethelkerk: YouTube
Grote Kerk:
  Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 20 september 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.