PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Terugblik 5 jaar werkgroep duurzaamheid Terugblik 5 jaar werkgroep duurzaamheid
In onze vergadering van 28 juni j.l. realiseerden wij ons dat wij in september als werkgroep vijf jaar bestaan. Wat wij in die vijf jaar zoal hebben gedaan zal deel uit maken van onze presentatie op de startdag van 16 september.

Er is in Kerk aan de Linge meer aandacht gekomen voor duurzaamheid. Als groep hebben wij graag het voortouw genomen om dat te bevorderen. We hebben gemerkt dat de doelstellingen van de GroeneKerkenactie meer en meer gaan leven bij andere groepen en de leden van de kerk. De samenwerking en hulp, die dat opleverde bij onze acties, hebben wij als een bemoedigende steun in de rug ervaren. Buiten de kerk werkten wij samen met Team2015 Leerdam maar ook bijvoorbeeld met de mensen van Wereldwinkel en de medewerker duurzaamheid van de gemeente Leerdam. Iedereen, die zijn of haar bijdrage daarbij heeft geleverd, willen wij vanaf deze plaats daarvoor graag bedanken. Blij waren wij niet in de laatste plaats met de welwillende en zeer actieve houding van het college van kerkrentmeesters van de Bethelkerk. Duurzaam kerkbeheer leeft echt binnen het college. Zonder haar medewerking zou wat hieronder staat niet zijn gerealiseerd.
 1. Het dak van de kerk en van de zalen is geïsoleerd
 2. Op het dak van de kerk werden zonnepanelen geplaatst
 3. De verlichting in de hal en een aantal zalen is vervangen door LED-verlichting
 4. Ook de noodverlichting werd voorzien van LED-verlichting
 5. Bij de toiletten kwamen bewegingsmelders
 6. Ter weerszijden van de entree werden de ruiten voorzien van dubbelglas
 7. De kerk schakelde over op fair trade koffie, thee en Avondmaalswijn
 8. De (bescheiden) belegging bij Oiko Credit werd verdubbeld
 9. Spaargeld uit de verkoop van de pastorie werd deels ondergebracht bij de ASN-bank
 10. Bij het schoonmaken werd gebruik gemaakt van microvezeldoekjes en milieuvriendelijk azijn
 11. Op het collecterooster kwam een speciale collecte voor duurzaamheid te staan
Graag complimenteren wij de leden van het college met wat er in de afgelopen tijd op het gebied van duurzaamheid in de Bethelkerk is gepresteerd.

Herhaling 0-meting uit 2013
Wij zijn van plan om nu na 5 jaar de 0-meting, die wij bij de start van ons werkgroep hebben uitgevoerd, te herhalen. Dezelfde enquêtevragen, die wij indertijd aan de gemeenteleden hebben voorgelegd, zullen wij opnieuw aan stellen. Zo kunnen we een beeld te krijgen of en in hoeverre er op het gebied van duurzaamheid ook op het niveau van de gemeente voortgang is geboekt. Instructies en de vragenlijst zullen op de startzondag beschikbaar zijn en worden uitgereikt.

Duurzaamheid ook in de moskeeën
Anders dan de naam doet vermoeden, bestaat de GroeneKerkenactie niet alleen uit groene kerken. Sinds 2016 werken ook moskeeën mee om te verduurzamen. Onder de 200 groene gemeenschappen zijn twaalf moskeeën. Mastafa Yigit, bestuurslid van Islamitische Stichting Nederland (ISN), heeft grote ambities voor de 147 moskeeën die onder ISN vallen. Binnen twee jaar wil hij dat duurzaamheid bij alle moskeeën op de agenda staat. ‘In de islam is het belangrijk dat je goed zorgt voor je medemens, de aarde en alles wat leeft’. Volgens Jan Vroonland, vrijwilliger bij Kerk in Actie en actief betrokken bij het benaderen moskeeën, is duurzaamheid een verbindende factor tussen religies. "We willen allemaal schone lucht en gezond eten, dus dat bindt ons voor 100 procent." Hij hoopt uiteindelijk ook andere gemeenschappen, zoals de joodse en boeddhistische, erbij te betrekken. Toch is het nog een hele opgave voordat alle gebouwen van religieuze gemeenscheppen duurzamer zijn. Hanna van der Horst, woordvoerder van de Groene Kerkenactie: ‘Er zijn duizenden kerken en andere gebouwen van religieuze gemeenschappen in Nederland, dus we hebben nog een lange weg te gaan’.
terug
 
 

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 24-09-2020 om 19.30
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 24-09-2020 om 9.00
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
Bethelkerk: YouTube
Grote Kerk:
  Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 20 september 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.