PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Jaarprogramma Vorming en Toerusting, 2017 - 2018 Jaarprogramma Vorming en Toerusting, 2017 - 2018
Startweekend van het winterwerk, 9 en 10 september
De startactiviteiten spreiden we dit jaar weer uit over zaterdag 9 en zondag 10 september. Een of meer activiteiten op zaterdagmiddag, af te sluiten met een maaltijd in of voor de Bethelkerk. In de zondagochtenddienst wordt het thema toegelicht. Het startweekend wordt afgesloten met een kunstvesper in de Grote Kerk. We maken de start weer samen met de Lutherse gemeente. Aanmelden voor programmaonderdelen op zaterdag: met antwoordstrook onder de uitnodiging, verspreid voor de kerkdiensten of met een mail naar Christina Boogaard-de Ruiter: christinaderuiter73@gmail.com
 
Themadiensten
Bij iedere positie van het schema in de inleiding houden we een themadienst. We gaan daarbij dieper in op de betreffende positie. Data van de themadiensten:
  1. Zondag 29 oktober, Bethelkerk  (ds. Ben Heijting). In deze dienst belichten we de Joodse Jezus: Jezus een historische persoon met een eigen unieke Joodse achtergrond.
  2. Zondag 3 december, Bethelkerk (ds. Ben Heijting). In deze dienst op de eerste zondag van Advent gaat het om Jezus als “Zoon van God”. God wordt mens in de persoon van Jezus.
  3. Zondag 18 februari, Grote Kerk (ds. Johan van den Berg). In deze dienst op de eerste zondag van de 40-dagen-tijd, gaat het om Jezus als mens, op bijzondere wijze geïnspireerd door Gods Geest. De mens die zijn weg tot het einde ging.
  4. Zondag 20 mei, Bethelkerk (ds. Johan van den Berg). In de laatste themadienst op Pinksteren zien we Jezus in handen van mensen. Jezus die mensen tot de dag van vandaag aanspreekt en inspireert.


ACTIVITEITEN DOOR HET JAAR HEEN

GEMEENTEAVONDEN  over de vier thema’s, veelal met sprekers:
Thema: Jezus als Jood
Ter voorbereiding op de eerste themadienst, 29 oktober, over de Joodse Jezus komt op maandag 23 oktober dr. P.J. (Piet) van Midden om te spreken over Jezus als Jood. Niemand is te verstaan zonder zijn eigen context die hem/haar heeft gevormd, hoeveel te meer geldt dit voor Jezus? Zoals ook ieder mens, zo kan ook Jezus’ eigen boodschap niet gekend worden zonder een relatie tot zijn “geloofsfamilie”, zijn wortels. Op deze avond willen we vooral recht doen aan het Jood-zijn van Jezus.
Dr. Van Midden, kenner van Hebreeuws en Jodendom, zeker ook vanuit zijn ruime ervaring als gids in Israël, zal ons zeker boeiend kunnen vertellen over dit onderwerp.
Maandag 23 oktober, 20.00 uur, Bethelkerk
Thema: Zoon van God
Vooruitlopend op de tweede themadienst op 3 december, eerste Advent, komt op maandag 20 november mevrouw drs. Nynke Dijkstra-Algra om ons mee te nemen in het missionaire werk van de kerk, dus ook van Kerk aan de Linge. Dit jaar verscheen van haar hand, samen met ds. S. Stoppels, het boek Back to basics – zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn. Uit de inleiding: “Missionair gezien is het momenteel bepaald geen komkommertijd. Er is binnen allerlei kerken heel veel gaande. Zelf geraakt door het Evangelie van Jezus Christus zoeken velen naar
communicatie met hun omgeving. Daarbij worden nieuwe, vaak nog ongebaande wegen verkend en gegaan. Er is heel veel toewijding, creativiteit en uithoudingsvermogen. We kunnen het ook wat Bijbelser zeggen: we zien veel geloof, hoop en liefde in tal van projecten, experimenten en andere initiatieven. Dat is verheugend. Vrij dominant is het beeld dat het met de kerk gedaan is, maar al die missionaire initiatieven laten zien dat de christelijke traditie nog altijd een bron is van leven en doen leven.”
Als aanloop naar de tweede themadienst verwachten we een positieve avond. Met degenen die het boek aanschaffen (het kost 10 euro) willen we op een viertal avonden enkele hoofdstukken bespreken op de volgende data: 22 januari, 19 februari, 5 maart, 9 april in een van de zalen van de Bethelkerk. Meer informatie volgt later.
Maandag 20 november, 20.00 uur, Bethelkerk
Thema: Jezus als mens
Jezus komt ons als mens tegemoet. In de 40-dagen-tijd toont hij ons dat op pregnante wijze. Zie, de mens! De themadienst bij dit deelthema houden we 18 februari, omlijst door twee avonden met film en muziek.
Op vrijdag 16 februari tonen we de film Jesus Christ Superstar, met een inleiding van dr. J.H. (Johan) Roeland, godsdienstsocioloog ,werkzaam als docent religie en media aan de theologische faculteit van de VU. Hij zal de film ook plaatsen in het bredere perspectief van films over Jezus.
Jesus Christ Superstar is een rockopera met muziek van Andrew Lloyd Webber en tekst van Tim Rice. Het stuk behandelt, grotendeels vanuit het gezichtspunt van Judas, de laatste week uit het leven van Jezus. Met name de liederen  "I don't know how to love him" (gezongen door Maria Magdalena over Jezus) en "Superstar" (waarin Judas anno 1970 Jezus confronteert met zijn optreden in de eerste eeuw) hebben grote bekendheid verworven.
Vrijdag 16 februari 2018, 19.30 uur, Bethelkerk
 
Wegens succes geprolongeerd! Bachs Matthäus-Passion
Op maandag 19 maart 2018, in de tweede helft van de 40 dagen tijd, houden we voor de tweede maal een avond over de Matthäus-Passion van Bach. In de tijd voor Pasen een zeer vaak uitgevoerd muziekwerk dat in ons land tot de verbeelding spreekt. De heer Ad de Keyzer, een kenner van Bach bij uitstek, zal ons weer door de avond leiden. De Matthäus-Passion van Bach staat bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht, geeft ook veel te denken!
De Matthäus-Passion kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Een daarvan is spiritualiteit. In zijn muziek weet Bach een geestelijk ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Wij willen deze spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben, aan de hand van verschillende fragmenten.
Ad de Keyzer is beleidsmedewerker bij de zusters van JMJ in 's-Hertogenbosch en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Maandag 19 maart 2018, 20.00 uur, Bethelkerk
Thema: Jezus in handen van mensen
Op maandag 14 mei, zes dagen voor de laatste themadienst, organiseren we een avond over Jezus in handen van mensen. Pinksteren, het feest van de geboorte van de kerk van Christus, betekende de komst van velerlei beelden van en over Jezus. Vragen als hoe de joodse benadering van Jezus zich verhoudt tot de verkondigde Christus van de kerk zijn nog steeds actueel. Welk beeld van Jezus spreekt ons aan? Op deze gemeenteavond sluiten we het jaarthema met de vier invalshoeken hoe we Jezus kunnen zien af. De vragen die aan het eind van de overweging gesteld zijn, kunnen op deze avond zeker aan de orde komen.
Maandag 14 mei 2018, 20.00 uur, Bethelkerk.AFSLUITING 500 JAAR LUTHER
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. De (landelijke) Protestantse Kerk herdenkt en viert naast en met verschillende kerkgenootschappen en oecumenische organisaties een jaar lang het vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd. Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 vonden en vinden allerlei activiteiten plaats, en ook in onze gemeente hebben we het afgelopen jaar, samen met de Lutherse Kerk, hieraan uitgebreid aandacht besteed. Het jaar werd geopend met een startbijeenkomst op 31 oktober 2016 in de Oude Lutherse kerk in Amsterdam; deze opening werd en wordt gevolgd door een estafette door het gehele land en eindigt met een slotviering in de Dom in Utrecht op 31 oktober 2017. Rond deze datum zijn er nog enkele spraakmakende activiteiten te verwachten vanuit de Lutherse Kerk en Kerk aan de Linge.
 
Bij Maarten aan tafel
Luther is zeer bekend om zijn “Tischreden’, tafelgesprekken. Maaltijden bij hem thuis in Wittenberg met tientallen mensen, studenten. Vorig jaar ging het tweede tafelgesprek niet door, dat halen we in op vrijdag 29 september. Goede gesprekken, we nemen er de tijd voor, onder een voedzame maaltijd  met recepten uit Luthers tijd en met bier en wijn. Zoals het 500 jaar geleden ging. Graag vooraf aanmelden, zie daarvoor de nieuwsbrieven in de weken ervoor.
Vrijdag 29 september, 18.00 uur, in de Lutherse Kerk.
 
500 jaar reformatie met Kees Posthumus en Juul Beerda
Verhalenverteller Kees Posthumus, inmiddels een goede bekende in onze kerk, komt op zondag 12 november naar de Bethelkerk om daar zijn speciale Lutherprogramma “KOM NAAR VOREN” te brengen. In de voorstelling van Kees Posthumus en accordeonist  Juul Beerda vertellen elf bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie hun verhaal aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van de accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits. Zo gaan onder andere voor ons leven Catharina van Bora, echtgenote van Luther, Johannes Calvijn, Christoffel Plantijn, de grote drukker van de reformatie, Menno Simons, Philipp von Hessen, Duitse vorst die opkwam voor de vrijheid van godsdienst.
Zondag 12 november, 16.00 uur in de Bethelkerk. Na afloop napraten bij koffie, thee of limonade.
 
Bachcantate
Op de eerste zondag na Hervormingsdag, 5 november 2017, voert de cantorij met solisten en musici een Bachcantate uit in de middagdienst in de Grote Kerk. Het betreft cantate “Aus tiefer Not schrei ich zu Dir” (BWV 38). Zowel de tekst als de melodie van dit lied zijn van de hand van Luther. Bach volgt deze tekst en deze melodie nauwgezet in de cantate, die is geschreven voor de 21e zondag na Trinitatis.
Zondag 5 november, 17.00 uur, Grote Kerk
 
Tentoonstelling “Luther”
Museum Catharijnenconvent in Utrecht organiseert van 22 september tot 28 januari 2018 een tentoonstelling over Luther. Het museum sluit bij de herdenking van 500 jaar Reformatie aan met deze grote tentoonstelling over Luther en zijn invloed in de Nederlanden. Ontdek de kracht van Luther in woord, beeld en muziek! Wie was Luther en in welke tijd leefde hij? We zien Luther van jonge, nog onbekende monnik worden tot het icoon van de Reformatie.
Mogelijk te bezoeken in groepsverband vanuit de kerk, informatie daarover volgt.
 
Over één geloof en 500 jaar verdeeldheid - een website bij 2017
Ter voorbereiding op 500 jaar reformatie vroegen de levensbeschouwelijke afdelingen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zich af welke specifieke bijdrage zij hieraan zouden kunnen leveren. Onder het motto “van collega’s, voor collega’s” hebben ze gekozen voor het maken van een website.
Luther mag dan de naam hebben, hij was niet de eerste en zeker niet de enige die de kerk wilde hervormen. Aan de hand van vier thema’s wordt via de website www.reformatieenonderwijsnu.nl via beeld en tekst duidelijk gemaakt hoe de protestantse reformatie en de katholieke reactie daarop vorm hebben gekregen en hoe deze bewegingen nu nog steeds onze West-Europese cultuur beïnvloeden. Twee gemeenteleden, Anne Marie Adriaanse-Teeuw en Frits Fraanje, beide in het onderwijs werkzaam, willen belangstellenden hierover vertellen.
Vrijdag 17 november, vanaf 19.30 uur, De Kandelaar
 
Biblioloog
In een van de wintermaanden organiseren we een avond over typisch Lutherse onderwerpen. Een avond waarop een tekst van Luther centraal staat en die we in de vorm van een biblioloog lezen. Wij ontdekken de diepgang van de tekst door vanuit verschillende rollen met de tekst in gesprek te komen. De tekst, het zwarte vuur, blijft daarbij onveranderd, maar het witte vuur, dat wat wij tussen de regels lezen, brengt nieuwe en bijzondere perspectieven naar boven.
In de Lutherse Kerk, datum volgt.
 


BIJBEL IN KUNST EN CULTUUR
Over Jezus is, zeker door theologen, veel geschreven. Maar, theologen hebben niet het alleenrecht op Jezus. Muziek, film, beelden, schilderijen, romans kunnen ons tot heel dicht bij Jezus brengen, en ons wellicht ook op het verkeerde been zetten. Hoe kom je erbij om Jezus zo uit te beelden, te vertolken? Waar baseer je dat op? Een antwoord is veelal verrijkend voor het verstaan. Daarom ook dit jaar weer aandacht voor de volgende vaste onderdelen:
 
Films
Op vrijdagavond 3 november tonen we de film Son of Man, een drama-film uit 2006, geregisseerd door de Zuid- Afrikaanse regisseur Mark Dornford-May. Son of Man beeldt het lijdensverhaal van Jezus uit midden in het hedendaagse Zuid-Afrika. In het filmverhaal is de politieke situatie in Zuid-Afrika meer dan gespannen. Men is op weg naar democratie, maar intussen worden er mensen zonder vorm van proces opgepakt en zelfs standrechtelijk geëxecuteerd. In al dat tumult wordt bij een eenvoudig ouderpaar een goddelijk kind geboren. Als jongvolwassene trekt hij dan naar de stad, vergezeld van enkele verzetsstrijders. Hij eist van hen dat zij hun wapens vooraf inleveren. In de stad confronteert hij de machthebbers met zijn visie op geweldloos verzet en solidariteit.
Mede gekozen omdat we het afgelopen jaar zo betrokken waren bij Zuid Afrika door Het A Team.
Vrijdag 3 november, Bethelkerk, 19.30 uur
Op vrijdag 16 februari tonen we de film Jesus Christ Superstar. Voor beschrijving zie gemeenteavond 'Jezus als mens'.
 
Muziek
Een belangrijk onderdeel van de kerkdienst is de samenzang. De cantorij begeleidt een aantal diensten, werkt onder andere mee aan de Bachcantate-dienst op 5 november (zie boven). Bachs bekendste muziekwerk, de Matthäus-Passion, krijgt de volle aandacht op maandag 19 maart (zie boven voor beschrijving).
 
Schilderkunst – Rembrandts Engel, Bijbel lezen met je ogen
Het bijzondere van deze kring is dat we Bijbelverhalen ‘lezen’ met onze ogen aan de hand van werken van Rembrandt, maar ook van andere kunstenaars die zich door Bijbelverhalen laten inspireren. Dit seizoen sluiten we aan bij het jaarthema en gaan we kijken naar ‘mensen rondom Jezus’. De meeste discipelen zullen op die manier langskomen, maar ook een aantal vrouwen, zoals de Maria’s, mogen natuurlijk niet ontbreken. We maken (onder andere) weer gebruik van het handboek De Bijbel cultureel (Zoetermeer, 2009) en zullen putten uit de rijke bron van christelijke iconografie door de eeuwen heen. Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen kijkervaringen. Daarbij is ieder even deskundig en leren we ook in dat opzicht van wat de ander ziet. Er is plaats voor ongeveer 12-15 deelnemers, zodat iedereen met zijn/haar kijkervaringen aan bod kan komen. Er is een ochtendkring (van 10.00 tot 12.00 uur) en een avondkring (van 20.00 tot 22.00 uur), altijd op dinsdag, gemiddeld 10 keer per jaar.
Plaats van samenkomst De Kandelaar. Informatie bij ds. Ben Heijting.
Data 2017: 12/9 – 10/10 – 17/10 – 31/10 – 7/11 – 28/11 – 12/12
Data 2018: 16/1 – 30/1 – 6/2 – 20/2 – 6/3
SPEL
 
Herdertjestocht
Op zondagmiddag 17 december wordt er door Kerk aan de Linge een Herdertjestocht georganiseerd. Ook dit jaar zijn jong en oud vanaf 17.00 uur van harte welkom om onder leiding van herder Simon een wandeling langs enkele scènes uit het Kerstverhaal te maken. De tocht volgt een verlichte route door de binnenstad van Leerdam. Ook dit jaar willen we weer starten op het plein van de Katholieke Kerk. Het eindpunt van de route is de Bethelkerk waar tot slot onder andere lekkere warme chocolademelk klaar staat.
Leuk voor jong & oud! Speciaal voor de kinderen: neem gerust neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes mee!
Wilt u / wil jij meehelpen? Alle hulp is welkom! Of het nu hand- en spandiensten zijn, een rol als acteur of in de organisatie van de middag. Martine Arents, Esther Dekkers, Diana van Dijk, Martin van Gent, Mirande Kaasschieter en Myrthe Stoops kunnen meer vertellen over deze middag.
Datum: zondag 17 december, vanaf 17.00 uur. Start vanaf plein voor Katholieke Kerk.
 
HUISKAMERDAG op de laatste zaterdag van het jaar
Op zaterdag 30 december (gewijzigde datum!) houden we onze huiskamerdag, een goede traditie. Een middagprogramma, een avondprogramma en een maaltijd daartussen. Later meer over het complete programma, maar hier alvast enkele onderdelen eruit:
“In gesprek over de Bijbel” is een onderdeel van het middagprogramma van de huiskamerdag. Enkele Bijbelverhalen staan centraal. Gezien het jaarthema willen we de verhalen toespitsen op Jezus. Aan de hand van bij voorbeeld tekeningen reconstrueren de aanwezigen in kleine groepen het verhaal. Zo ontstaat een gesprek van mensen van nu over mensen van toen op een informele manier.
In de Kandelaar willen we ’s middags de film The Promise, een epos dat speelt ten tijde van de Armeense genocide. Mede gekozen door de gemeentereis naar Georgië en Armenië, eerder dit jaar.
Top 2000: in steeds meer kerken is het afgelopen jaar een top 2000-dienst gehouden. Vorig jaar werd voor het eerst in Kerk aan de Linge, op de huiskamerdag na afloop van de maaltijd, een Top 2000-viering gehouden. Dat smaakte gelijk al naar een vervolg. Houd de informatie én vragen over de Top 2000 goed in de gaten.
 


LEREN
 
Geloofsopvoeding
Ook dit seizoen willen we weer enkele bijeenkomsten organiseren voor ouders met jonge kinderen en voor ouders die de afgelopen jaren een kind hebben laten dopen of daarover nadenken. Deze bijeenkomsten plannen we op zondagochtenden na de kerkdienst, in aansluiting op het koffiedrinken. Voor de kinderen wordt dan oppas geregeld, zodat de vaders en moeders in alle rust met elkaar in gesprek kunnen zijn. Bij voldoende belangstelling sluiten we af met een gezamenlijke lunch. We vinden het onderlinge gesprek dat ouders over geloofsopvoeding met elkaar voeren belangrijk. Een stukje kerk-zijn met elkaar aan de hand van concrete ervaringen. Meer informatie over data volgt later.
 
Leerhuis “Christelijke Dogmatiek” – het vijfde jaar
We vervolgen het Leerhuis ‘Christelijke Dogmatiek’. De afgelopen drie jaar zijn er zeer begeesterde gesprekken gevoerd naar aanleiding van het boek van dr. Gijsbert van den Brink en dr. Kees van der Kooi. Van tevoren hadden we de hoop dat er – naast het leren van de inhoud van het boek – ook een verdiepend gesprek zou ontstaan. Dat verlangen is zeker uitgekomen. Juist ook met dank aan de deelnemers die uit de breedte van de kerk kwamen. Het eerste jaar bespraken we de hoofdstukken 10 en11 over Jezus Christus, het tweede jaar begonnen we bij hoofdstuk 1. Vervolgens pakten we de draad op bij hoofdstuk 5 en afgelopen jaar lazen en bespraken we  hoofdstuk 7, de mens als beeld van God. Voor komend jaar staan (vermoedelijk) de hoofdstukken 9 en 12 op het programma.
Aanschaf van het boek wordt aanbevolen. In overleg kunnen kopieën worden gemaakt van de te bespreken hoofdstukken. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Gespreksleiders zijn ds. J. van den Berg en ds. B. Heijting (Kerk aan de Linge,) en ds. J.A.W. Verhoeven (Hervormd Wijk West).
Data: 19 september, 16 oktober, 13 november, 15 januari 2018, 12 februari, 12 maart.
Plaats: De  Kandelaar, 20.00 uur. Graag aanmelden bij een van de predikanten.
 
Naast dit leerhuis is er bij voldoende belangstelling een gespreksgroep over het boek Back to basics – zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn. (zie gemeenteavond 'Zoon van God' voor beschrijving en data)

Bijbelleesproject
Het Bijbelleesproject nadert zijn einde. Een groep gemeenteleden heeft in twee jaar de Bijbel gelezen, volgens een rooster. De Bijbel in Gewone Taal, een uitgave die in oktober 2014 op de markt kwam is daarvoor gebruikt. De afsluiting van dit tweejarige project vindt plaats op 15 september.
 
 

VOOR JEUGD EN JONGEREN
 

Rock Solid 2017-2018
Rock Solid is een superleuk, eigentijds en interactief clubprogramma van Youth for Christ voor alle kinderen van 11 t/m 14 jaar. Natuurlijk mag je een vriend of vriendinnetje meenemen!
Wat houdt het in?
Rock Solid is in de eerste plaats leuk en een perfecte mix van ‘faith’ en ‘fun’, waardoor het christelijk geloof op een aansprekende en laagdrempelige manier gepresenteerd wordt. Allerlei gekke spelletjes wisselen elkaar in hoog tempo af. Geloven is niet alleen serieus bezig zijn, maar ook samen veel plezier maken. De spelen sluiten aan bij het thema van het programma dat in de ‘preek van de week’, wordt uitgelegd. Elke avond wordt afgesloten met de ‘uitsmijter’, het gekste spel van de avond, en limonade en chips.
Wanneer & waar?
Rock Solid is om de twee weken op vrijdagavond. Het begint om 18.57 uur en is tussen 20.30 en 21.00 uur afgelopen. Het seizoen start ieder jaar met een kampweekend. Het wordt gehouden in de jeugdruimte in de Bethelkerk (maar vaak gebruiken we meer dan alleen deze ruimte). De toegang is natuurlijk gratis! Iedereen krijgt persoonlijk een uitnodiging met de data voor dit jaar.
Meer informatie? 
Wil je meer weten over Rock Solid, bel of mail Kees Bel 0345 – 611723 / belsteen@kpnplanet.nl
 

Solid Friends 2017-2018
Solid Friends is een programma dat jongeren van 14 tot en met 17 jaar helpt in hun zoektocht naar identiteit en prikkelt om te onderzoeken hoe God naar hen kijkt. Solid Friends is net zoals Rock Solid ontwikkeld door Youth for Christ.
Wat houdt het in?
Solid Friends is een relaxte plek omdat je daar je vrienden weer ziet. Bovendien ontstaan vaak nieuwe vriendschappen. Het programma is een mix van creatieve spellen, uitdagende discussies (in groepjes) en persoonlijke ervaringen die leiders met de groep delen. Jongeren worden aangemoedigd om hun eigen mening te vormen en te kijken wat er in de Bijbel staat over thema’s waar zij mee bezig zijn. In een laagdrempelig programma houdt het jongeren een spiegel voor zodat ze zien dat God hen waardevol vindt. Daarnaast wisselen we dit programma af met andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een andere dienst of kerk, samen organiseren van een eigen jeugddienst (dit seizoen op 18 maart 2018 o.l.v. ds. Johan van den Berg) of iets geheel anders.
Wanneer & waar? 
Ongeveer een keer per maand komen we op zondagochtend om 11.00 uur (na de kerkdienst) bij elkaar in de Bethelkerk. Na de activiteiten op de startzondag beginnen we op zondag 1 oktober met het gewone Solid Friends programma. Zet vervolgens de volgende data ook al in je agenda: 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 15 april en als afsluiting een barbecue op zondag 13 mei. Toegang is gratis en je krijgt een lekkere lunch.
Meer informatie?
Wil je meer weten over Solid Friends, bel of mail Gerdie van Brakel 0345 - 633279 / gerdie.van.brakel@xs4all.nl
  
Basiscatechese 2017-2018
Voor de kinderen van groep 7 & 8 van de basisschool wordt er basiscatechese gegeven. Iedere maand wordt er tijdens een ochtenddienst in de Bethelkerk een bijeenkomst georganiseerd waarin onder andere actualiteit en de geloofswereld van kinderen centraal staan.
Wat houdt het in?
Kennismaken met geloven en kerk-zijn. Tijdens de bijeenkomsten wordt gezocht naar een goede mix van actualiteit en inhoudelijke onderwerpen (Wat staat er in de Bijbel? Hoe zit het eigenlijk met de bijzondere feesten in de kerk? Wat gebeurt er in de kerkdienst en waarom doen we het zo? Wat is de betekenis van de doop en van het avondmaal?). Voorop staat het maken van een koppeling met de eigen leefwereld van de kinderen, groepsbinding en ondersteuning van het onderwerp met eigentijds materiaal, filmpjes of ervaringen van mensen uit de kerk die iets laten zien, doen etc. De kinderen mogen ook zelf onderwerpen aandragen voor een volgende bijeenkomst.
Leerzaam, maar ook uitdagend! En het bereidt de kinderen voor op hun tijd na de kindernevendienst, op de kerkdienst en de catechese.
Wanneer & waar? 
In principe is er iedere maand tijdens een ochtenddienst een bijeenkomst in de jeugdruimte in de Bethelkerk. De bijeenkomsten in het seizoen 2017-2018 staan gepland op: 1 oktober, 5 november (na de dienst kunnen we al onze vragen kwijt bij ds. Johan van den Berg!), 3 december, 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni en 8 juli (afsluiting samen met Kindernevendienst).
Meer informatie? 
Met vragen over de basiscatechese kun je terecht bij: Erik de Gier, tel. 848607 of Charlotte Donga, tel. 617631
 
Groeicatechese 2017-2018
Groeicatechese heet de catechese voor jongeren van 12 tot 15 jaar. In alle opzichten ben je namelijk aan het groeien. We hopen dat je door deze catechese zult groeien in geloof. We gebruiken komend seizoen de Bijbel in Gewone Taal, met name de variant die voor kinderen en tieners is gemaakt. Dat is DE SAMENLEESBIJBEL. Met behulp van spel– en werkvormen staan we stil bij jullie vragen en gaan we op zoek naar wat daarvan gezegd wordt in Bijbelverhalen.
Voordelen van deze catechesevorm:
• Een programma dat aansluit bij jouw leeftijd
• vier blokken: makkelijker te combineren met andere bezigheden (zoals sport): 3 x voor en 3 x na de herfstvakantie – 3 x voor en 3x na de voorjaarsvakantie
• Allerlei werkvormen
Waar en wanneer?
Noteer de blokken alvast in je agenda: in De Kandelaar op dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur op 26 september, 3 en 10 oktober en 24 en 31 oktober, 7 november 2017 en in 2018 op 6, 13 en 20 februari en 6, 13 en 20 maart. We zien je graag dinsdag 26 september 18.45 uur in de Kandelaar want dan beginnen we. Voor deze eerste avond nodigen we ook de ouders uit!
Johan de Visser, ds Johan van den Berg en ds Ben Heijting
 


VOOR ALLE LEEFTIJDEN
 
Verdiepingscatechese 2017-2018
Ook als je bent opgegroeid met kerk en geloof kun je het gevoel hebben dat je nog maar een beginneling bent. Misschien ben je niet gelovig (opgevoed) maar wel nieuwsgierig. Tijdens de verdiepingscatechese ontdek je dat je veel meer in huis hebt dan je vermoedt, tegelijk ontdek je nieuwe gezichtspunten, gedachten die je verder helpen op de weg van geloven. We gebruiken daarvoor vanaf september twee boeken: Doornse Catechismus en Doornse Levenskunst. Enkele tientallen dominees gaan in op geloofs- en levensvragen. Om een paar voorbeelden van de 52 geloofsvragen te geven: Wat is mijn diepste troost? Bestaat toeval? Is God dezelfde als Allah? Een willekeurige greep uit de 52 levensthema’s die in het boekje Levenskunst worden behandeld zijn: Dankbaarheid, wandelen met God, omgaan met mislukkingen, enthousiasme, eenvoud, woede, gastvrijheid.
Voor wie? Ieder die wil leren en tot geloofsverdieping wil komen is welkom. De catechese is geschikt als voorbereiding op het doen van belijdenis, maar evengoed voor wie al belijdenis heeft gedaan en behoefte heeft aan een ‘opfriscursus’.
Waar en wanneer? We beginnen op vrijdag 22 september om 20.00 uur in de Kandelaar. Op deze avond maken we vervolgafspraken. De bijeenkomsten duren anderhalf uur, van 20.00 tot 21.30  uur.
Meer informatie en aanmelding bij ds Johan van den Berg en ds Ben Heijting

Gemeente Groei groepen
Binnen onze gemeente kennen we drie actieve Gemeente Groei Groepen (GGG). Deze groepen komen eenmaal in de drie tot vier weken bij elkaar. Alle drie de groepen gebruiken daarvoor de zondag, op verschillende momenten. In het komend seizoen zullen we steeds op de nieuwsbrief vermelden op welke zondagen de groepen, met tijdstip en plaats, samenkomen.
We merken dat er veel behoefte bestaat om over leven en geloof met elkaar in gesprek te zijn. We leven in een complexe samenleving, waarin het niet eenvoudig is om een gelegenheid te vinden om dit gesprek aan te gaan. De groeigroepen zijn dan ook geen “eendagsvliegen”, zij voorzien in een duidelijke behoefte.
Een GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.
Het motto van de GGG zou kunnen luiden: Levend uit Gods liefde, staande in de kerk, bewogen met de wereld.
De groepen binnen onze gemeente zijn sterk divers wat betreft leeftijd en geloofsbeleving samengesteld. Er is geen rechtstreekse koppeling naar vooral evangelisch denken en beleven, de groepen zijn niet in een bepaalde richting onder te brengen.
De contactpersonen voor de drie huidige groepen zijn Erik de Gier, Coby Haag / Marry den Hartog en Jan / Geeske Sevenhuijsen. U/je kunt bij een van hen meer informatie krijgen.
terug
 
 

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 24-09-2020 om 19.30
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 24-09-2020 om 9.00
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
Bethelkerk: YouTube
Grote Kerk:
  Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 20 september 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.