PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Fusieproces & Uitvoering stappenplan - juni 2015 Fusieproces & Uitvoering stappenplan - juni 2015

Eén van de stappen in het fusieproces is de keuzen van een zogenaamd geografisch model. De kerkenraad heeft inmiddels een model voor geografische verdeling van de nieuwe fusiegemeente aanvaard. Inmiddels heeft ook de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente ingestemd.

Maar, wat houdt dat model in en wat zijn de gevolgen daarvan?
 
Als de fusie een feit is ontstaan er drie wijkgemeenten: een wijkgemeente Centrum/Oost, een wijkgemeente West en een wijkgemeente Kerk aan de Linge. Uitgangspunt is dat iedereen die nu lid is van één van bestaande (wijk) gemeenten straks automatisch lid wordt van de nieuwe wijkgemeente. Met andere woorden, straks zijn alle huidige leden van Bethelkerk en van wijkgemeente Noord automatisch lid van de nieuwe wijkgemeente Kerk aan de Linge. Uiteraard geldt voor de andere wijkgemeenten hetzelfde: iemand die nu lid is van de huidige wijkgemeente West ( of Centrum/Oost) is in de nieuwe situatie automatisch ook weer lid van de nieuwe wijkgemeente West (of Centrum/Oost).
 
Ook voor de wijze waarop nieuw ingekomenen in de gemeente Leerdam ingedeeld worden veranderd er (vrijwel) niets. Uiteraard mag en kan iedereen lid worden van de wijkgemeente van zijn of haar keuze. Maar bij verhuizingen schrijft de kerkorde van de landelijke PKN voor waar men in eerste instantie bij wordt ingeschreven; vervolgens kan men zelf een andere keuze maken. En die landelijke regels blijven ook in de gefuseerde gemeente van toepassing. Concreet houdt dit in dat nieuw ingekomenen die nu of bij de Bethelkerk of bij wijkgemeente Noord worden ingedeeld straks bij de nieuwe wijkgemeente Kerk aan de Linge worden ingeschreven.
 
Omdat de huidige grenzen van de Hervormde Gemeente Leerdam en van de Gereformeerde Kerk  Leerdam niet gelijk zijn moeten nog afspraken worden gemaakt met de classis. Een en ander wordt bij de definitieve besluitvorming over de fusie ook in een reglement vastgelegd.

Ook is afgesproken dat voor nieuw ingekomenen een informatiepakket wordt samengesteld, zodat goed gecommuniceerd wordt welke keuzemogelijkheden er binnen de gefuseerde gemeente zijn.
 
Het geografische model (pakket 9 van het fusieproces) kunt u hier vinden

Andere zaken betreffende de fusie
Het is de bedoeling nog voor de zomervakantie een eerste voorstel over de financiën in de kerkenraad te bespreken.
 
Om alle gemeenteleden van zowel Hervormd als Gereformeerd gelijk te informeren en van dezelfde informatie te voorzien wordt een gezamenlijke gemeenteavond belegd. Dat wordt dus een gemeenteavond voor alle leden van Centrum/Oost, West en Kerk aan de Linge. Ook daarover volgt nog meer informatie.
 

Henk van ’t Pad - voorzitter kerkenraad Bethelkerk
Harry Quick - voorzitter kerkenraad Noord

terug
 
 

Vesper in de veertigdagentijd
datum en tijdstip 28-03-2019 om 19.30
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 28-03-2019 om 9.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
24 maart 2019
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Top2000dienst groot succes
Geslaagde vijfde Herdertjestocht
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.