PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Welkom Welkom
Deze dagen leven we toe naar Pasen; het feest waarin we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Bezoek van zondag 25 maart t/m zondag 1 april gerust eens de diensten in de Stille Week, de laatste 7 dagen van de 40-dagentijd. Op zondag 25 maart vieren we Palmpasen. De week daarna staat in het teken van de Drie dagen van Pasen; Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, uitmondend in de dienst op Paasmorgen.

Zondag 14 april - Palmpasen, 09.30 uur Grote Kerk, prop. Marie Hansen - Couturier, Utrecht
Aan de naam Palm- én Passiezondag kun je aflezen dat het om een zondag gaat met vrolijke én sombere accenten. Daarom heeft deze zondag ook twee kleuren: rood voor de intocht en paars voor de passie en de lijdensweg van Jezus. Vanwege dat laatste spreken we over ‘Stille Week’. Kinderen zullen dit dubbele verhaal uitbeelden met de palmpaasstokken.

Drie dagen van Pasen
In de viering van de ‘Drie dagen van Pasen’ zijn lijden, dood en opstanding van Jezus Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eigenlijk kunnen we de drie bijeenkomsten beter als één dienst beschouwen. De dienst begint op de Witte donderdag op verhoogde toon als voor het eerst sinds het begin van de veertigdagentijd weer het Gloria klinkt. De liederen en de muziek helpen ons vervolgens om de gang van het lijden van Jezus Christus mee te beleven en toe te eigenen.

Witte Donderdag 18 april, 19.30 uur Grote Kerk, ds. Detlef Bohlken, viering Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje.
Het laatste Avondmaal en de voetwassing vormen het begin van het Triduum - één dienst verspreid over drie dagen die uitmondt in de viering van de opstanding. Jezus geeft zich helemaal. De kleur van deze avond is wit: wij kijken terug op het leven van Jezus. Ingebed in de Joodse traditie is het Avondmaal steeds ook een herinnering aan de uittocht uit Egypte, een Pesachmaal. Afscheid voert even de boventoon. Wanneer heb ik hem of haar voor het laatst gezien? Welke woorden hebben wij gesproken? Deze vragen worden zo belangrijk, wanneer een mens sterft. Van Jezus nemen wij afscheid in Avondmaal en voetwassing. Dat zullen wij herinneren. En in dienstbaarheid en het delen van een maaltijd zal Jezus ons altijd nabij zijn.

Goede Vrijdag 19 april, 19.30 uur Bethelkerk, ds. Ben Heijting
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje.
Stilte en rust kenmerkt de viering op Goede Vrijdag. Het lijdensevangelie wordt tijdens deze Goede Vrijdag gelezen met meer stemmen. Na de voorbeden voor de Goede Vrijdag en het gezongen Beklag Gods volgt de Kruishulde. Zo geven we de mogelijkheid zichtbaar en persoonlijk het lijden van Christus te gedenken. En is er ruimte om eigen gedachten over lijden en verdriet in stilte bij het kruis te brengen. De kruishulde geven wij vorm met bloemen, die bij het kruis worden neergelegd. Er wordt voor bloemen gezorgd. Maar de achterliggende idee van een kruishulde is dat u zelf een bloem meeneemt. Neem dus, als het mogelijk is, een eigen bloem mee.

Stille Zaterdag 20 april, 10.00 uur Ev. Lutherse Kerk, morgengebed.
Op de ochtend van Stille Zaterdag komen we voor de laatste keer in deze Veertigdagentijd samen in de Lutherse Kerk voor een moment van bezinning op weg naar de Paasnacht.

Stille Zaterdag 20 april, 22.30 uur Grote Kerk, ds. Ben Heijting, Paaswake, viering Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje.
Dat het kwaad in deze wereld - met de dood als hét gezicht daarvan – niet het laatste woord heeft gaat ons tijdens de Paaswake dagen. In een verduisterde kerk gaat een licht op, Licht van Christus. Daarna gaan steeds meer kaarsen branden. Wij vieren het licht dat Christus heeft gebracht. We horen hoe het Oude Testament verhaalt dat dit licht reeds van den beginne de bedoeling was van de Schepper. Dat loopt uit op de verkondiging van Pasen en dat vieren we tenslotte met brood en wijn. Tijdens de paaswake is er muzikale medewerking van een representatief deel van de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje.

Zondag 21 april, 9.30 uur Bethelkerk, ds. Ben Heijting, Paasmorgen
De Paaskaars is ontstoken in de nacht en zal aan het begin van de dienst binnen worden gebracht als teken van het in Christus doorgebroken licht in de wereld. Een heel jaar zal dit licht, zonder woorden, vertellen van het Licht dat niet kan doven. De kleur die hierbij hoort is wit. Trompetgeluid mag onze zang extra kracht geven! We horen de Paasboodschap uit Lucas 24: 1-12. Een Evangelie met belangrijke accenten: Lucas is de enige die drie vrouwen als dé getuigen van het moment suprême aanwijst, en dat in een cultuur waarin de vrouw niet als getuige kon optreden. Maar ja, laat Lucas fijntjes weten, eerder had Jezus drie mannen mee de berg opgenomen om zijn heerlijkheid te aanschouwen (Lucas 9:28-32). Die konden hun ogen niet open houden, laat staan dat ze iets zagen. Het gaat er dus om dat wij vandaag wakker zijn en onze ogen en oren goed openhouden!

De vijftig dagen van Pasen
Niet alleen de Paasdag is een feestdag. De hele Paastijd is een feesttijd. Tot de Vijftigste Paasdag, Pinksteren, duurt het Paasfeest. In aansluiting bij de joden gingen (joodse) christenen ook tot vijftig tellen. Het was een tijd waarin de vreugde van Pasen, die op elke zondag werd beleefd, uitstraalde over alle dagen, vijftig dagen lang: één ‘grote zondag’. Door zich te laten dopen waren ze immers met Christus opgestaan: dat was reden om Pasen te vieren, vijftig dagen lang.
terug
 
 

Geen inloopspreekuur
datum en tijdstip 22-08-2019 om 9.00
meer details

Geen inloopspreekuur
datum en tijdstip 29-08-2019 om 9.00
meer details

Pastoraal Team Zuid
datum en tijdstip 02-09-2019 om 19.00
meer details

Pastoraal Team Noord + Eiland
datum en tijdstip 05-09-2019 om 19.30
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
18 augustus 2019
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Voortgang beroepingswerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.