PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Update werkgroep Duurzaamheid Update werkgroep Duurzaamheid
Jaarverslag besproken met de diaconie
Op 20 februari j.l. is ons jaarverslag over 2017 besproken in de vergadering van de diaconie. Men was ingenomen met de uitvoerige verslaglegging. Uit de financiële verantwoording bij het verslag blijkt dat wij een voordelig saldo hebben bereikt ten opzichte van het beschikbaar gestelde werkbudget van € 500,-- doordat wij voor onze inzet van twee instanties een financiële bijdrage ontvingen. In goed overleg met de diaconie is besloten deze bijdragen van totaal € 325,-- te bestemmen voor het jaarproject van ZWO voor de duurzame drinkwatervoorziening (pomp, aanleg pijpleiding en zuiveringsinstallatie) ten behoeve van de regionale basisschool school in het dorp Lolgorian in Kenia.
 
De duurzame supermarktgids
Met dank aan Onno de Vries, die ons attendeerde op het artikel “Boodschappen doen voor de wereld” van een paar weken geleden. Daarin gaat het om de vraag wat koop je wel en niet in de supermarkt om de aarde zo min mogelijk te belasten. Het bericht is onderdeel van De Voedselzaak, een project van de Volkskrant waarin de krant onderzoekt hoe we in 2050 10 miljard monden kunnen voeden. De krant sprak met vijf experts die het niet altijd met elkaar eens waren maar vaak wel. “Over ruim 30 jaar moeten we dus tien miljard mensen voeden. En dan helpt het als we sommige producten wel en andere niet eten en drinken”, aldus de Volkskrant. Hoe doe je het best milieubewust boodschappen? De Volkskrant doet er verder onderzoek naar. Ondertussen heeft de krant “De duurzame supermarktgids” samengesteld.  Deze gids heeft 60 supermarktproducten gerubriceerd in de categorieën “wel kopen”, “met mate kopen” en niet “kopen”. Per product gaat dat vergezeld van een toelichting en alternatieve producten. Nuttige informatie bij het doen van de wekelijkse boodschappen. Meer weten: ga naar www.deduurzamesupermarktgids.nl.
terug
 
 

Geen inloopspreekuur
datum en tijdstip 22-08-2019 om 9.00
meer details

Geen inloopspreekuur
datum en tijdstip 29-08-2019 om 9.00
meer details

Pastoraal Team Zuid
datum en tijdstip 02-09-2019 om 19.00
meer details

Pastoraal Team Noord + Eiland
datum en tijdstip 05-09-2019 om 19.30
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
18 augustus 2019
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Voortgang beroepingswerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.