PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Fusieproces: terugblik gemeenteavond 17 februari Fusieproces: terugblik gemeenteavond 17 februari

Langs velerlei kanalen bent u als leden van de gemeente uitgenodigd voor de gezamenlijke gemeenteavond van 17 februari in de Pauluskerk over het fusieproces. De opkomst was er dan ook naar: in een overvolle Rehobothzaal presenteerde de stuurgroep fusieproces de resultaten van de verkenning van een eventuele Hervormd - Gereformeerde fusie.

Aansluitend was er voor alle gemeenteleden gelegenheid om te reageren op het voorgenomen besluit van beide kerkenraden (de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk) inzake de stap naar de uitwerkingsfase. In termen van de Kerkorde is dat het “horen van de gemeente” in belangrijke beslissingen.

Diverse gemeenteleden hebben daar gebruik van gemaakt. Namens de kerkenraad danken wij u voor uw reacties en inbreng. De presentatie en het verslag van de avond is gepubliceerd op onze website en vindt u voor wat betreft het deel van Kerk aan de Linge ook in het kerkblad van maart.

De kerkenraad van Kerk aan de Linge heeft op 3 maart vergaderd over de inbreng van de gemeenteleden, de algemene kerkenraad Hervormd vergadert op 17 maart. Als u dit leest zijn dus inmiddels besluiten genomen over het vervolg. Het lijkt er ten tijde van het schrijven van bericht op dat een aantal zaken in de communicatie over het fusieproces onderbelicht zijn gebleven, men name aan Hervormde zijde. Over het vervolg van het fusieproces en de acties die nu worden ondernomen leest u meer in ons volgende
kerkblad of na 17 maart op onze website.
 

Voor vragen en reacties kunt u bellen met Henk van ’t Pad, tel: 848897 of mailen naar
Henk van ’t Pad
Harry Quick
4 maart 2016

terug
 
 

Moderamen
datum en tijdstip 23-08-2018 om 20.00
meer details

Werkgroep Eredienst
datum en tijdstip 10-09-2018 om 20.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
15 juli 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk
Update werkgroep Duurzaamheid, maart 2018
Project ZWO / watervoorziening Kenia
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.