PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
COMPASSIE, jaarthema 2019 - 2020 COMPASSIE, jaarthema 2019 - 2020
Dit jaar willen we ons bezig houden met compassie. Een begrip, dat we concreet willen maken met de vraag: ‘wie is mijn naaste?’ De omkering van deze vraag in ‘voor wie ben ik naaste?’ is waar het om draait. Alweer 10 jaar geleden werd het handvest voor de compassie gelanceerd. Alle grote levensbeschouwingen en religies vinden elkaar in die ene waarde: de compassie, het mededogen.

In 2010 verscheen het boek Catechismus van de compassie, geschreven door de theologen Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas. Een boek waarin twaalf thema’s uitgewerkt  worden. Dit boek vormt mede de bron van de invulling van het jaarthema.
 

Themadiensten
Het in de overweging aangehaalde boek Catechismus van de Compassie kent twaalf hoofdstukken. Vier ervan komen dit jaar in vier themadiensten aan de orde. Het betreft de thema’s met data:
Verbondenheid - 13 oktober 2019 ds. Ben Heijting, 09.30 uur Bethelkerk
Waarheid - 02 februari 2020 ds. Detlef Bohlken09.30 uur Bethelkerk
Verzoening - 15 maart 2020 (in de 40-dagentijd) ds. Ben Heijting, 09.30 uur Grote Kerk
Vrijheid - 7 juni 2020 (week na Pinksteren) ds. Detlef Bohlken, 09.30 uur Bethelkerk
 

Huisgesprekskringen
Verbondenheid, Waarheid, Verzoening, Vrijheid: grote woorden, waarover veel te zeggen valt. Niet alleen op de hierboven vermelde vier zondagochtenden, maar ook na kerktijd of op de avonden van deze zondagen. Aan iedere themadienst willen we namelijk een ‘huisgesprekskring’ organiseren. Je bent ’s morgens in de kerk,je wilt wel wat met een ander delen over de dienst, maar daar komt het niet zo van. Door met elkaar in groepjes van ongeveer 10 personen in gesprek te gaan over de themadienst en zo het thema wat meer uit te diepen, blijft het onderwerp niet op afstand staan. Naast geloofsverdieping krijgt ook de gemeenteopbouw handen en voeten. Je komt met elkaar in gesprek, leert elkaar wat beter kennen. Concreet: als 100 gemeenteleden zich aanmelden, hebben we 10 woningen nodig en 10 gespreksleiders. Voor gespreksmateriaal wordt gezorgd. Opgave voor de huisgesprekskringen kan op de startzondag, 22 september.
 

Serie gesprekken vanuit het  boek Catechismus van de Compassie
Op vier avonden willen we enkele hoofdstukken uit Catechismus van de Compassie lezen en bespreken. Andere thema’s dan die van de themadiensten. Met de deelnemers kunnen we tot een keus komen. Opgave op of kort na de startdag bij Jan Constandse, zodat we het juiste aantal boeken centraal kunnen bestellen. Kan met bijgaand opgaveblad.
Data: de maandagen 28 oktober, 25 november, 6 januari, 10 februari
 

Bijzondere diensten waarin muziek en tekst een hoofdrol speelt
Johnny Cash-dienst, ds. Piet van Die
Ds. Van Die zegt over zichzelf:’ Ik ben met passie predikant en ervaar het als een voorrecht om fulltime te mogen optrekken met mensen in het licht van het evangelie van Gods Koninkrijk. Daarnaast heb ik speciale belangstelling voor sporen van God in popmuziek en poëzie. ‘Verbeelding’ is voor mij in dat alles sleutelwoord.’
Johnny Cash  (1932-2003), Amerikaans countryzanger; het christelijk geloof speelde een belangrijke rol in zijn leven en werk.
Datum: zondag 10 november, 16.30 uur, Bethelkerk
 

TOP-2000 diensten - thema ‘Begin’
Dit jaar zijn er twee diensten, gezien de overweldigende belangstelling vorig jaar. Data: zaterdag 28 december, 19.00 uur en zondag 29 december, 16.00 uur, Bethelkerk
 
Kunstkring – Rembrandts Engel
In 2012 verscheen het mooi uitgevoerde boek Erfenis Europa – toekomst van een stervende zwaan van de hand van Christiane Berkvens-Stevelinck. Europa, met als kern de Europese Unie, een eenheid in grote verscheidenheid. Europa een stervende zwaan? Of een werelddeel dat met grote veerkracht steeds weer, als de mythische vogel, uit haar as verrees en verrijst? Erfenis Europa vormt als het ware een cultureel testament, een kostbaar bezit aan beeldende kunst, literatuur, muziek en films. Een bron om uit te putten in de inspirerende bijeenkomsten van  Rembrandts Engel. Deze vinden plaats in De Kandelaar, de ochtendkring  van 10.00 tot 12.00 uur, de avondkring  van 20.00 tot 22.00 uur.
Data 2019: 17 september, 8 en 22 oktober, 12 november en 3 december  
Data 2020: 14 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart 
 

Leerhuis ‘Christelijke Dogmatiek’  
We vervolgen het Leerhuis ‘Christelijke Dogmatiek’. De afgelopen vijf jaren zijn er leerzame gesprekken gevoerd naar aanleiding van het boek van Dr. Gijsbert van den Brink en Dr. Kees van der Kooi. Van tevoren hadden de predikanten verlangen dat er – naast het leren kennen van de inhoud van dit standaardwerk over christelijk geloof – een verdiepend gesprek zou ontstaan waarbij we elkaar bij alle verschillen beter verstaan. Dat verlangen is zeker uitgekomen. Juist ook met dank aan de deelnemers die uit de breedte van de kerk komen. Komend seizoen lezen en bespreken we de nog de slotgedeelten van het hoofdstuk over Kerk-Sacrament-Ambt, vervolgens gaan we verder met het hoofdstuk over de vernieuwing van de mens. Aanschaf van het boek wordt aanbevolen. Gespreksleider is ds. M.B. Heijting.
Plaats van samenkomst: De Kandelaar, 20.00 uur.
Data: 7 oktober,11 november, 9 december, 13 januari 2020, 17 februari en 16 maart.
 

Filmavonden
Werk ohne Autor, regie Florian Henckel von Donnersmarck, 2018 (van Das Leben der Anderen)
Een drie uur durende film, een epos over oorlog en Koude Oorlog, Duitse kunst, verdringen en wegkijken. Het verhaal is gebaseerd op het leven van schilder Gerhard Richter.
Deze lange film combineren we met een maaltijd in delen.
Lutherse Kerk, vrijdagavond 29 november 2019 vanaf 18.00 uur.
 

Das schweigende Klassenzimmer, regie Lars Kraume, 2018
Een Oost-Duitse schoolklas hoort in 1956 (de ‘muur’ was er nog niet, je kon nog reizen van Oost- naar West Berlijn)over het neerslaan van de Hongaarse revolutie door Sovjettroepen. Uit solidariteit besluiten de leerlingen de slachtoffers gedurende twee minuten stilte te herdenken. Het is een klein gebaar met grote gevolgen. De schooldirectie is in rep en roer. De minister van onderwijs komt aangesneld om de leerlingen van een contrarevolutionaire daad te betichten. De kinderen worden tegen elkaar uitgespeeld om de aanstichter van 'het verzet' te noemen.
Lutherse Kerk, donderdag 12 maart 2020 na de vesper in de 40-dagentijd
 

Biblioloog
Op verzoek van de aanwezigen vorig jaar houden we ook dit jaar weer een biblioloog.  Dit is een creatieve manier van bijbellezen. Bij de uitleg van een verhaal speelt het gesprek in de groep een belangrijke rol; ervaringen en vragen  komen in de groep naar boven. Deze vorm van bijbellezen verrijkt het verstaan van de tekst enorm, je bent als het ware deelgenoot van het verhaal.
Een avond in de Luthers Kerk, op maandag 20 januari 2020, 20.00 uur.
 

Herdertjestocht
Op zondagmiddag 22 december wordt er ook dit jaar weer een herdertjestocht door Kerk aan de Linge georganiseerd. Jong en oud zijn vanaf 17.00 uur van harte welkom om, onder leiding van verschillende herders, een wandeling te maken langs enkele scenes uit het kerstverhaal. De tocht volgt een verlichte route door de binnenstad van Leerdam.
De start is in de Grote kerk en het eindpunt van de route is bij de Bethelkerk, waar warme chocomelk en ander lekkers klaarstaat.
Leuk voor jong en oud. Neem gerust neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes mee!

Wilt u/ wil jij meehelpen? Martine Arents, Diana van Dijk, Martin van Gent en Mirande Kaasschieter kunnen meer vertellen over deze middag.
 

Bonhoeffer – theatermonoloog door Kees van der Zwaard
Onlangs verscheen  ‘Bonhoeffer75’, gedichten en gebeden in gevangenschap'. Bonhoeffer stierf op 9 april 1945 een gewelddadige dood; 9 april 2020 is dat 75 jaar geleden. We willen hieraan aandacht bersteden middels de theatermonoloog ‘Wie ben ik?’ Een predikant, oorlog, de vraag naar vrijheid, de vraag naar God… Kees van der Zwaard, theoloog, theatermaker en Godzoeker, stapt de wereld van Dietrich Bonhoeffer binnen.
Toneeltekst en spel: Kees van der Zwaard (duur een uur)
Datum: zondagmiddag 8 maart 2020, 16.00 uur, Bethelkerk. Na afloop drankje.
 
Bonhoeffer – gedichten en gebeden,
Er is een mooi werkboekje verschenen over Bonhoeffer (1906-1945): gedichten en gebeden in gevangenschap. In het boekje zijn deze in een nieuwe vertaling  afgedrukt. Met nog meer materiaal, zoals schilderijen, persoonlijke poëzie en liederen.
Het werkboekje Bonhoeffer75 kost twee euro.  Te bestellen via de webwinkel van de PKN: www.webwinkel.pkn.nl/brochure-bonhoeffer-75
Mocht er belangstelling zijn om op een doordeweekse middag of op een zondagmiddag hiermee aan de slag te gaan, dan kun je / kunt u dat op het opgaveblad  kenbaar maken.
Data: zondagmiddag 16 februari, 16.00 uur, Bethelkerk of maandagmiddag 17 februari, 15.00 uur, De Kandelaar.
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 9 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.