PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Kerk aan de Linge winnaar Millenniumprijs 2016 Kerk aan de Linge winnaar Millenniumprijs 2016

Tijdens de startbijeenkomst voor de nieuwe ontwikkelingsdoelen 2016-2030 op donderdag 11 februari j.l. in het cultuurcentrum Go is Kerk aan de Linge uitgeroepen tot het winnaar van de verkiezing voor het Millenniumproject van het jaar 2015.

 
Een door Team2015 Leerdam ingestelde onafhankelijk jury oordeelde aan de hand van de ingezonden aanmeldingen dat de kerk vorig jaar de meest verdienstelijk bijdrage heeft geleverd aan de Millenniumdoelen 1, 7 en 8 (tegengegaan van armoede, duurzaamheid en eerlijke handel). De jury wees daarbij met name op de brede betrokkenheid  van de kerkelijke gemeente bij dit onderwerp.

De werkgroep duurzaamheid, die de nominatie voor deze verkiezing had ingediend, geeft door middel van acties en voorlichting binnen de kerk vorm en inhoud aan het thema duurzaamheid.

Kerk aan de Linge sinds 2013 maakt deel uit van de beweging van GroeneKerken en is vorig jaar officieel erkend als Fairtrade kerk. De werkgroep heeft in de achterliggende periode tal van acties op touw gezet en ook actief gewerkt aan het draagvlak en de communicatie binnen de  gemeente.
 
De acties/maatregelen binnen de buiten de kerk betroffen:
 1. De ZWO-actie waarbij de kerk (praktisch met spullen en financieel) steun geeft aan de actie van de Stichting Betuwe Wereldwijd, die zich richt op opknappen en vervoer van voor hergebruik geschikt gereedschap ten behoeve van gehandicapten in Letland.
 2. Energiebesparende maatregelen aan het gebouw van de Bethelkerk (dakisolatie, zonnepanelen, dubbel glas, energiezuinige c.v.ketel, spaar- en ledlampen, bewegingsmelder in w.c.’s) om te komen tot een duurzaam kerkgebouw.
 3. Oproepen aan de leden van de kerkelijke gemeente voor een duurzame levensstijl (gebruik fairtrade-, streek-  en biologische producten, uitreiken van een douchetimer, uitroepen autoloze zondag).
 4. Het behalen van de titel Fairtrade Kerk (gebruik fairtrade koffie en thee en Avondmaalswijn bij kerkelijke activiteiten).
 5. De exploitatie van het Kerkwinkeltje aan de Noordwal gericht op hergebruik van tweedehands spullen.
 6. De inbedding van het thema duurzaamheid in onderdelen van het kerkenwerk: jeugdwerk met o.a. een film over Bloed, zweet en luxeproblemen van BNN,  2 diensten  over het thema duurzaamheid en het winterprogramma met thema’s consumentisme en verspilling in combinatie met een actie voor de Voedselbank.
 7. Het onderbrengen van een deel van het spaargeld van de kerk  bij de duurzame ASN-bank en vergroten van de bestaande belegging voor micro-krediet bij Oikocredit.
 8. De verloting tijdens de Glasstadjaarmarkt deels ten bate van bovengenoemd ZWO- project, deels voor bekostiging van dubbel glas in de Bethelkerk.
 9. Deelname van de werkgroep duurzaamheid aan de Millenniummarkt met een enveloppenkraam voor gedeeltelijke bekostiging van dubbelglas in het gebouw van de Bethelkerk.
Draagvlak/betrokkenheid/ondersteuning werd zichtbaar bij:
 1. De kerkenraad en het college van diakenen
 2. Het college van kerkrentmeesters van de Bethelkerk,
 3. Het pastorale team en de jongerengroepen
 4. De werkgroep duurzaamheid
 5. Leden van de kerk, die verantwoordelijk zijn voor het Kerkwinkeltje aan de Noordwal
 6. Leden van de gemeente zorgden voor ideeën voor acties en een bijdrage ter voorbereiding op een kerkdienst op de Micha-zondag in oktober
 De communicatie richting de gemeente kreeg vorm:
 1. Via de kerkbode, de wekelijkse Zondagsbrief en de eigen website;  structureel werd de aandacht gevestigd op verschillende acties en maatregelen.
 2. Via de huis-aan-huis bladen het Kontakt en Extra Nieuws en via AD Rivierenland werden acties, die zich daarvoor leenden, ook breder bekend gemaakt
 3. Via de kerkbode en de website gaf de werkgroep duurzaamheid gaf ook voorlichting aan de gemeente  over hoe (thuis) meer duurzaam te leven (bijv. vermindering energiegebruik, ander consumptiepatroon en hergebruik).
 4. Via interne contacten bevorderde de werkgroep dat het onderwerp duurzaamheid wordt verbonden met andere onderdelen van het kerkenwerk (zoals opname in het kerkelijke programma  voor het voor het winterseizoen). 
 5. De werkgroep riep alle Leerdamse kerken op om op 18 oktober 2015 mee  te doen aan een autoloze zondag (3 kerken hebben hieraan gevolg gegeven) .

terug
 
 

Weg van Jezus - gemeenteavond 2
datum en tijdstip 20-11-2017 om 20.00
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 23-11-2017 om 9.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
Top2000dienst - 30 december 2017
nieuwsbrief
19 november 2017
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.