PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Van de Diaconie; terugblik en nieuw ZWO-project Van de Diaconie; terugblik en nieuw ZWO-project

Met uw gaven heeft de diaconie in 2014 ‘dichtbij’ en ‘veraf’ weer veel hulp kunnen bieden. En daarvoor zijn wij u uiteraard zeer dankbaar. Zo hopen wij ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen.

Wekelijks kunt u op de nieuwsbrief zien voor welke doelen de collecten zijn bestemd. Allereerst zijn er de zogenaamde afdrachtcollecten. Dit zijn collecten voor doelen in binnen- en buitenland, die door de PKN zijn aanbevolen en waarover afspraken zijn gemaakt. Hierbij kunt u denken aan: Leprastichting, Kerk in Actie, Missionair werk en kerkgroei, Edukans, landelijk jeugdwerk, Dorcas, Hulp Oost Europa, Ontmoeting dak- en thuislozen, Kerk en Israël, Kinderen in de knel, et cetera. Het gecollecteerde geld wordt direct afgedragen aan de PKN, die op haar beurt het totaal landelijk verzamelde geld overdraagt aan de genoemde instanties.

Daarnaast zijn er de vrij te besteden collecten, waaraan de diaconie zelf een bestemming geeft. Bijvoorbeeld het kerstfeest en het jaarlijkse reisje voor de senioren en directe financiële en materiële ondersteuning aan mensen binnen onze eigen kerkelijke gemeente en soms ook daarbuiten. Want juist in onze huidige maatschappij is soms heel dichtbij veel ‘stille armoede’. Denkt u maar eens aan de voedselbank, die de laatste vijf jaar het aantal gezinnen dat wekelijks van haar afhankelijk is heeft zien stijgen van 40 naar ruim 90. In dat kader zijn wij ook zeer dankbaar, dat u bij de afgelopen tassenactie meer dan 100 goed gevulde tassen heeft bijeen gebracht. Daarnaast zijn er helaas verschillende gezinnen, die door verlies van hun baan, ziekte of andere problemen niet rond kunnen komen. Ook daar heeft de diaconie het leed enigszins kunnen verzachten.

ZWO 
Binnen de diaconie is er een speciale commissie, de ZWO-commissie. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie bestaat uit twee diakenen, aangevuld met 2 leden van Kerk aan de Linge (Elly den Ottelander en Rients Agema). Deze commissie kiest jaarlijks of tweejaarlijks een project, waaraan Kerk aan de Linge (naast vele andere kerken) haar persoonlijke bijdrage levert. Twee jaar geleden was dat de hulp aan duurzame landbouw in Noord Kameroen, vorig jaar heeft de diaconie twee dames uit onze gemeente en hun organisatie gesteund in Kenia en Namibië. Dit jaar heeft de commissie gekozen voor een project dat dichtbij en veraf zeer betrokken is bij duurzaamheid en werkgelegenheid helpt creëren in de Oostbloklanden, Afrika en Zuid-Amerika. De organisatie heet ‘Betuwe Wereldwijd’. De organisatie werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers en is gevestigd te Culemborg. Zie ook www.betuwewereldwijd.nl.
 
Wat doet Stichting Betuwe Wereldwijd?
Zij verzamelt gebruikte goederen en reviseren en repareren deze in hun werkplaats in Culemborg. Dit zonder salaris of bijkomende kosten. Daarna worden de goederen verscheept naar de verschillende landen. Dat verschepen kost geld. En juist daarvoor wordt onze inzet / bijdrage gevraagd. Natuurlijk mogen wij ook goederen voor hen inzamelen. Het gaat om de volgende goederen: Naaimachines (hand-, elektrisch, trap-) en breimachines. Computers, flatscreens, fietsen, rolstoelen, rollators, handgereedschap voor metselaars, timmerlieden, elektriciens, loodgieters, automonteurs, schoenmakers en fietsenmakers. Elektrisch gereedschap, zoals boren, schroeftollen, lasgereedschap. Muziekinstrumenten, zoals gitaren, trommels en blaasinstrumenten. Defect? Geen probleem. Wordt gerepareerd. Overtollig materiaal wordt milieuvriendelijk en gescheiden afgevoerd. Niet meer bruikbare metalen worden verkocht.
 
Deze organisatie is geenszins een concurrent van het Winkeltje of de Kringloopwinkel. Sterker nog, wat in het Winkeltje of de Kringloopwinkel niet kan worden verkocht, omdat het defect of niet compleet is, wordt hier gerepareerd of van drie slechte wordt een goede gemaakt. Regelmatig zal de diaconie u informeren over de stand van zaken met betrekking tot dit project.
 
HiP
Een tweede speciale commissie binnen de diaconie is de commissie HiP (Hulp in Praktijk), welke bestaat uit een aantal enthousiaste gemeenteleden en een vertegenwoordiging vanuit de diaconie. De commissie heeft het afgelopen jaar veel voorbereidende werkzaamheden verricht met als gevolg dat we op dit moment een aanzienlijk aantal vrijwilligers hebben die hulp kunnen en willen verlenen. Vanaf dit moment kunt u dan ook een beroep doen op deze vormen van hulp.

terug
 
 

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 23-11-2017 om 9.00
meer details

Bijbeluur
datum en tijdstip 24-11-2017 om 19.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
Top2000dienst - 30 december 2017
nieuwsbrief
19 november 2017
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.