PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Werkgroep duurzaamheid van start! Werkgroep duurzaamheid van start!

Lennard van Buren

Hallo! Ik ben Lennard van Buren, twintig jaar en ik woon en studeer in Wageningen. Ik zit nu in het derde jaar van mijn studie Biotechnologie, waarin we onder andere de mogelijkheden van alternatieve en hernieuwbare energiebronnen onderzoeken. Een voorbeeld is de productie van biodiesel uit algen. Ik vind het heel interessant en uitdagend om met dat wereldomvattende probleem van duurzaamheid aan de slag te gaan. Dat is ook de reden dat het me leuk leek om deel uit te maken van de werkgroep duurzaamheid binnen Kerk aan de Linge. Hierin werken we ook aan duurzaamheid, maar dan op een heel ander niveau. Ik ben heel benieuwd wat we met deze werkgroep gaan bereiken!

Rients Agema

Toen de vraag aan mij werd gesteld om deel te nemen aan de commissie voor Duurzaamheid, heb ik niet zo lang getwijfeld. Ik ben sinds een half jaar ook actief met dit onderwerp op mijn dagelijkse werk. Daar kijken we vooral naar het productieproces. Hoe kunnen we met minder primaire energie en hulpbronnen (elektriciteit, aardgas en water) meer product maken en daarmee ook minder CO2 uitstoot realiseren. Dat er naast het gebruik van de primaire energie nog meer onderdelen zijn die met duurzaamheid te maken hebben heb ik na onze eerste vergadering ook gemerkt. Wat mij vooral aan het denken heeft gezet is dat men voor het maken van 1 A4’tje, 10 liter water nodig heeft, dat zijn toch hoeveelheden water waar je niet over na denkt als je een nieuw pak papier van 500 vel in de kopieermachine zet.

Maar nu nog iets over mijzelf, mijn naam is Rients Agema, geboren en getogen in Friesland, woon sinds 1990 in Leerdam met mijn vrouw Bonnie, en 2 kinderen Mirjam en Jelmer. Werk bij de kaasproducent “Bel Leerdammer” in Schoonrewoerd.

Wat ik vooral belangrijk vind is om bewustzijn bij mensen te creëren, zodat een ieder weet welke hoeveelheden uitputtelijke grondstoffen we gebruiken om ons leven te leiden.

Jouke van Campenhout

Door mijn deelname aan de commissie ‘Duurzaamheid’ binnen onze kerkelijke gemeente, hoop ik in beginsel als individu bewust te worden van mijn (al dan niet) ‘duurzame’ gedrag. Ik ben van nature een enorm scepticus met betrekking tot klimaatverandering en duurzame ontwikkelingen.

Deelname aan deze commissie zal mij bewustmaken van hetgeen (in mijn ogen) belangrijk is met betrekking tot duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Daarnaast hoop ik dat mijn (huidige) ideeën met betrekking tot dit onderwerp bevestigd, dan wel ontkracht worden, zodat ik een eenduidige mening hierover kan formuleren. Anderzijds ben ik bereid mee te denken hoe bepaalde zaken met betrekking tot verspilling binnen de kerk op een eenvoudige wijze gereduceerd of weggenomen kunnen worden. Hierbij valt te denken aan basale zaken als papiergebruik (zoals nieuwsbrieven en liturgieën), gas en licht. Het ‘klein’ houden en vooral zoeken naar ‘eigen’ problemen én oplossingen zullen mijn speerpunten zijn. Waarom ergens anders iets veranderen, als we kunnen beginnen bij onszelf?

Momenteel ben ik derdejaarsstudent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, alwaar ik HBO-Rechten studeer. De maatschappelijke betrokkenheid die ik ervaar, heeft mij doen besluiten te kiezen voor deze studie. De opleiding levert juristen af die niet alleen verstand hebben van wet- en regelgeving, maar die deze ook helder en duidelijk kunnen uitleggen én die hun kennis direct in de praktijk kunnen toepassen. Derhalve loop ik momenteel stage bij Waterschap Rivierenland, binnen het team Juridische Zaken.

Albert Santing

Al een aantal jaren ben ik actief betrokken bij het project Leerdam Millenium Gemeente en de Kringloop Leerdam. In beide functies gaat het om duurzaamheid. Ook binnen onze kerk begint het onderwerp te leven. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Bethelkerk is daar een goed voorbeeld van. Mijn motivatie om in de werkgroep duurzaamheid zitting te nemen is, dat ik vind dat wij als gelovigen en als kerk een verantwoordelijkheid hebben voor de manier waarop wij omgaan met de schepping. Liefde voor de aarde vormde twee jaar geleden een onderdeel van ons winterprogramma. Samen met de andere leden van de groep maar hopelijk ook met andere commissies of groepen binnen de kerk wil ik mij daarvoor inzetten. Met andere groepen en met de gemeente als geheel op zoek gaan naar de mogelijkheden, die er concreet voor Kerk aan de Linge liggen, lijkt mij een interessante opgaaf. Niet door grootse activiteiten op touw te zetten maar vooral na te gaan wat wij heel praktisch als kerk en gelovigen kunnen doen of beter niet of minder kunnen doen voor behoud van onze aarde en de toekomst van haar bewoners.

Bep Beijer 

Een wandeling kost niets, een fietstochtje kost niets. Wat heerlijk om buiten te zijn. Heerlijk om de wind te voelen en de zon die vaak genoeg schijnt. Ook een regenbui kan verfrissend zijn. Om even buiten te zijn, geeft je energie je voelt je goed. Ook wanneer je naar de winkel gaat, heb je de keuze je koopt koffie, thee. Neem eens een keuze, kies eens fair trade. En proef het verschil, lees de verpakking er op na. Nog een tip, een keer in de week geen vlees en dan  als wij  dat allemaal tegelijk in Leerdam  echt doen met 20.000 personen, dan zijn we met elkaar goed bezig toch.

Marry den Hartog

Ik ben Marry den Hartog, getrouwd met Jaap, samen hebben we, twee zoons en een dochter, en inmiddels twee kleinkinderen. Ik neem deel aan de werkgroep duurzaamheid om te proberen als mens op een goede “duurzame” manier om te gaan met de aarde en haar grondstoffen. Ik werk als docent biologie in het voortgezet onderwijs en geef les aan de onderbouw. Mijn roots liggen dicht bij de natuur. Ik groeide op een boerderij op en geniet iedere dag van het landschap om me heen. Duurzaamheid betekent voor mij bewust omgaan met de producten die de aarde ons levert, zodat wij zorgen dat generaties na ons geen problemen hebben met tekorten aan voedsel of grondstoffen.

 

terug
 
 

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 23-11-2017 om 9.00
meer details

Bijbeluur
datum en tijdstip 24-11-2017 om 19.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
Top2000dienst - 30 december 2017
nieuwsbrief
19 november 2017
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.