PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
De duurzame kerk De duurzame kerk

In een vorig bericht hebt u kunnen lezen dat duurzaamheid binnen veel Protestantse kerken op de agenda staat.  In de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord Brabant en Limburg alleen al zijn hier bijna 80 gemeenten op de één of andere manier mee bezig. Binnen de PKN spreekt men overigens niet over “de duurzame kerk”. Landelijk wordt gewerkt met de aanduiding “de Groene Kerk”.

Marry den Hartog, Rients Agema en Albert Santing van  de werkgroep duurzaamheid hebben  op zaterdag 14 december j.l. deelgenomen aan  de 2e  landelijke GroeneKerkendag  in Houten. Het was een bijzonder inspirerende dag, die liturgisch werd geopend door de voorzitter van de synode, dominee Karin van den Broeke. De plenaire ochtendbijeenkomst gaf een inkijk in de aanpak in een aantal kerkelijke gemeenten.  Een predikant uit Bolsward ging in op het verband tussen een duurzame levensstijl en geloof . Verder kregen de aanwezigen  uitleg over het nieuwe energieakkoord (SER) voor kerken en burgers en maakten zij  kennis met kerken, die zich het afgelopen jaar als Groene Kerk hebben aangemeld en als zodanig zijn erkend. Tenslotte werd aan de zaal de “toolkit duurzaam kerkbeheer” gepresenteerd, het nieuwe online hulpmiddel om een kerk duurzamer te beheren.  De toolkit is te vinden op www.Groenekerken.nl.   In de toolkit passeren alle duurzame mogelijkheden voor een kerk op  het gebied van energiebeheer, bouwkundig beheer, groen en grond, financieel beheer en facilitaire zaken  de revue. het middagprogramma konden de aanwezigen intekenen op twee van de zeven workshops. De  workshops gingin over het overwinnen van weerstanden, over de rol van de predikant en de kerkenraad, over jongeren en duurzaamheid, over verduurzamen van kerkelijk beheer, over compensatie van CO-2 uitstoot en over duurzaamheid en geld.

De werkgroep  gaat zich de komende tijd beraden op de vraag hoe zij de informatie van deze dag kan gebruiken bij haar werkzaamheden.
 Samen met negen andere Leerdamse instellingen was Kerk aan de Linge op donderdag 14 november j.l. met het project “de duurzame kerk” prominent aanwezig op de Millenniumavond in de aula van het Heerenlanden College aan de Joost de Jongestraat. Vijf van de in totaal tien projecten hadden zich genomineerd voor de verkiezing van het Millenniumproject voor het jaar 2014. Zo ook het project van Kerk aan de Linge. Een onafhankelijk jury wees de Leerdamse Wereldwinkel aan het slot van de avond aan als winnaar. 

De kraam van Kerk aan de Linge mocht er zijn. Vier groepen binnen onze kerk, die zich allemaal  met duurzaamheid bezighouden, hebben zich op deze avond gezamenlijk gepresenteerd aan het Leerdamse publiek. Het waren:

  1. De diaconie met het diaconale project gericht op duurzame landbouw in Noord Kameroen.
  2. Het college van kerkrentmeesters met het project duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen op het dak van de Bethelkerk.
  3. De onlangs gevormde werkgroep duurzaamheid, die zich  gaat richten op acties rond een duurzame leefstijl en het gebruik van fair trade producten.
  4. De Edukansgroep uit de gemeente, die jaar in jaar uit in een loods in Zevenhuizen schoenendozen controleert  in het kader van de actie Schoenendoos van Edukans.

Duurzaamheid staat binnen veel Protestantse kerken op de agenda. Vaak zijn daar meerdere groepen bij betrokken. Binnen Kerk aan de Linge blijkt dan niet anders te zijn. Samen hiermee bezig te zijn geeft energie, werkt verbindend en levert vaak goeie ideeën op. De werkgroep duurzaamheid staat open voor suggesties vanuit de gemeente om verder met het onderwerp  aan de slag te gaan. Hebt u die? Meldt ze aan één van de zes leden van de werkgroep. Wie dat zijn, kunt u vinden in één van de vorige kerkbodes, op het prikbord in de hal van de Bethelkerk of onder het kopje Werkgroepen op deze website.

Albert Santing

terug
 
 

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 23-11-2017 om 9.00
meer details

Bijbeluur
datum en tijdstip 24-11-2017 om 19.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
Top2000dienst - 30 december 2017
nieuwsbrief
19 november 2017
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.