PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Beleidsplan werkgroep Duurzaamheid Beleidsplan werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep Duurzaamheid heeft de afgelopen periode o.a. benut om een beleidsplan voor haar werkzaamheden op te stellen.

In het beleidsplan is vastgelegd, waaraan de werkgroep duurzaamheid in de periode van 2016-2020 gaat werken, hoe zij dat gaat doen en hoe daarover wordt gecommuniceerd. De plan gaat in op de organisatie van de groep, legt vast wat op basis van het algemene beleid van de kerk haar missie en visie is op het gebied van duurzaamheid en bevat de thema’s en doelstellingen voor de komende vier jaar. Elk jaar zal op basis van het voor dat jaar vastgelegde thema een werkplan worden gemaakt. Uit dat werkplan vloeien actieplannen voort. De opzet en aanpak van die actieplannen wordt beschreven. Vastgelegd is dat daarbij de werkmethode van Oikos, het Oecumenisch Instituut voor Kerk en Ontwikkelingssamenwerking, wordt gehanteerd. Deze methodiek beoogt om de verspreide kerkelijke (en niet kerkelijke) initiatieven op het gebied van duurzaamheid met elkaar te verbinden en meer in de volle breedte van het kerkelijk werk te verankeren te verdiepen. Het doel is om van deze initiatieven een stevig proces te maken en de basis te leggen om samen als kerkelijke gemeente te werken aan een krachtiger beweging voor duurzaamheid. In de visie, die werkgroep in het plan heeft geformuleerd, krijgt deze door Oikos beoogde doelstelling  dan ook nadrukkelijk aandacht.

Op een eerder moment was al in principe besproken dat de werkgroep duurzaamheid organisatorisch ondergebracht zou worden bij het college van diakenen. In het beleidsplan wordt dat nu vastgelegd. Het plan is op 25 oktober 2016 toegelicht en besproken in de vergadering van het College van Diakenen. Het College van Diakenen heeft vervolgens aan de werkgroep laten weten volledig in te stemmen met het plan en daar ook geheel achter te staan. Zij zal dit nu voorleggen aan de kerkenraad.

Het beleidsplan voor de periode 2016-2020 is hier te downloaden: beleidsplan werkgroep Duurzaamheid.

terug
 
 

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 23-11-2017 om 9.00
meer details

Bijbeluur
datum en tijdstip 24-11-2017 om 19.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
Top2000dienst - 30 december 2017
nieuwsbrief
19 november 2017
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.