PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Agenda
« vorige  |  januari 2018  |  volgende »

Zondag 7 januari 2018 Basiscatechese
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 9.30

Voor de kinderen van groep 7 & 8 van de basisschool wordt er basiscatechese gegeven. Iedere maand wordt er tijdens een ochtenddienst in de Bethelkerk een bijeenkomst georganiseerd waarin onder andere actualiteit en de geloofswereld van kinderen centraal staan.

 

Zondag 7 januari 2018 Gemeenteberaad herinrichting kerkzaal
Tijdstip: 11.00

Op verzoek van de kerkenraad heeft de werkgroep inrichting kerkzaal Bethelkerk de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor herinrichting van de kerkzaal. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor herinrichting van de kerkzaal, dat de werkgroep onlangs heeft voorgelegd aan de kerkenraad. De kerkenraad wil dit plan graag presenteren aan de gemeente en polsen of er draagvlak is om het opgestelde plan verder uit te werken en daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Deze presentatie zal plaatsvinden tijdens dit gemeenteberaad.
Het voorstel van de werkgroep is in te zien op de website van de kerk, onder het afzonderlijke kopje ‘herinrichting kerkzaal Bethelkerk’. Een tekening van het voorgestelde plan hangt ook op het bord in de hal van de Bethelkerk. Tijdens het gemeenteberaad is er volop gelegenheid om te reageren op het plan of vragen te stellen; deze kunnen ook vooraf worden ingediend bij één van de werkgroepleden, via het mailadres of in de kerkbus in de hal (bij de keukendeur).

 

Donderdag 11 januari 2018 Inloopspreekuur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 9.00  - 10.00

Een van de predikanten van Kerk aan de Linge is aanwezig in De Kandelaar voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Vandaag: ds. Ben Heijting

 

Donderdag 11 januari 2018 Moderamen
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 20.00

Vergadering van het moderamen van Kerk aan de Linge.

 

Vrijdag 12 januari 2018 Bijbeluur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 19.00  - 20.00

In navolging op het tweejarige Bijbelleesproject gaan we ons aan de hand van korte artikelen verdiepen in Bijbelse personen en thema's.

 

Vrijdag 12 januari 2018 Verdiepingscatechese
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 20.00  - 21.30

Ook als je bent opgegroeid met kerk en geloof kun je het gevoel hebben dat je nog maar een beginneling bent. Misschien ben je niet gelovig (opgevoed) maar wel nieuwsgierig. Tijdens de verdiepingscatechese ontdek je dat je veel meer in huis hebt dan je vermoedt, tegelijk ontdek je nieuwe gezichtspunten, gedachten die je verder helpen op de weg van geloven.

Ieder die wil leren en tot geloofsverdieping wil komen is welkom. De catechese is geschikt als voorbereiding op het doen van belijdenis, maar evengoed voor wie al belijdenis heeft gedaan en behoefte heeft aan een ‘opfriscursus’.

Meer informatie en aanmelding bij ds. Johan van den Berg en ds. Ben Heijting.

 

Zondag 14 januari 2018 Solid Friends
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 11.00

Solid Friends is een programma dat jongeren van 14 tot en met 17 jaar helpt in hun zoektocht naar identiteit en prikkelt om te onderzoeken hoe God naar hen kijkt.

 

Maandag 15 januari 2018 Leerhuis Christelijke Dogmatiek
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 20.00

De afgelopen jaren zijn er zeer begeesterde gesprekken gevoerd naar aanleiding van het boek van dr. Gijsbert van den Brink en dr. Kees van der Kooi. Van tevoren hadden we de hoop dat er – naast het leren van de inhoud van het boek – ook een verdiepend gesprek zou ontstaan. Dat verlangen is zeker uitgekomen. Juist ook met dank aan de deelnemers die uit de breedte van de kerk kwamen.
Gespreksleiders zijn ds. J. van den Berg en ds. B. Heijting (Kerk aan de Linge) en ds. J.A.W. Verhoeven (Hervormd Wijk West).

Graag aanmelden bij een van de predikanten.

 

Dinsdag 16 januari 2018 Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - avondkring
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 20.00  - 22.00

We ‘lezen’ Bijbelverhalen met onze ogen aan de hand van werken van Rembrandt, maar ook van andere kunstenaars die zich door Bijbelverhalen laten inspireren. Er is plaats voor ongeveer 12-15 deelnemers, zodat iedereen met zijn/haar kijkervaringen aan bod kan komen.

Informatie bij ds. Ben Heijting.

 

Dinsdag 16 januari 2018 Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - ochtendkring
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 10.00  - 12.00

We ‘lezen’ Bijbelverhalen met onze ogen aan de hand van werken van Rembrandt, maar ook van andere kunstenaars die zich door Bijbelverhalen laten inspireren. Er is plaats voor ongeveer 12-15 deelnemers, zodat iedereen met zijn/haar kijkervaringen aan bod kan komen.

Informatie bij ds. Ben Heijting.

 

Donderdag 18 januari 2018 Inloopspreekuur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 9.00  - 10.00

Een van de predikanten van Kerk aan de Linge is aanwezig in De Kandelaar voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Vandaag: ds. Johan van den Berg

 

Maandag 22 januari 2018 Overleg Kindernevendienst - 40dagentijd
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 19:30  - 21:30

 

Maandag 22 januari 2018 Back to basics - bespreking 1
Locatie: Bethelkerk

We bespreken enkele hoofdstukken uit het boek Back to basics – zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn n.a.v. de gemeenteavond op 22 november 2017.

 

Donderdag 25 januari 2018 Kerkenraad
Locatie: Kandelaar
Tijdstip: 19.30

Vergadering van de kerkenraad van Kerk aan de Linge.

 

Donderdag 25 januari 2018 Inloopspreekuur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 9.00  - 10.00

Een van de predikanten van Kerk aan de Linge is aanwezig in De Kandelaar voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Vandaag: ds. Ben Heijting

 

Maandag 29 januari 2018 Over Harry Kuitert
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 20.00

In september overleed de theoloog Harry Kuitert.
"Hij was binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland een icoon. Door de een bejubeld, door de ander verguisd. Voor de een bevrijdend door zijn steeds kritischer houding tegenover het traditionele geloof, voor de ander een bedreiging van alles wat in kerk en geloof vertrouwd was."
Over Kuitert willen we met belangstellenden een avond in gesprek gaan. Als u aan dit gesprek wilt deelnemen is het fijn als u zich vooraf even aanmeldt bij Jan Constandse.

 

Dinsdag 30 januari 2018 Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - avondkring
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 20.00  - 22.00

We ‘lezen’ Bijbelverhalen met onze ogen aan de hand van werken van Rembrandt, maar ook van andere kunstenaars die zich door Bijbelverhalen laten inspireren. Er is plaats voor ongeveer 12-15 deelnemers, zodat iedereen met zijn/haar kijkervaringen aan bod kan komen.

Informatie bij ds. Ben Heijting.

 

Dinsdag 30 januari 2018 Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - ochtendkring
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 10.00  - 12.00

We ‘lezen’ Bijbelverhalen met onze ogen aan de hand van werken van Rembrandt, maar ook van andere kunstenaars die zich door Bijbelverhalen laten inspireren. Er is plaats voor ongeveer 12-15 deelnemers, zodat iedereen met zijn/haar kijkervaringen aan bod kan komen.

Informatie bij ds. Ben Heijting.

 


 

Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - ochtendkring
datum en tijdstip 16-01-2018 om 10.00
meer details

Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - avondkring
datum en tijdstip 16-01-2018 om 20.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
14 januari 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.