PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Agenda
« vorige  |  november 2017  |  volgende »

Donderdag 2 november 2017 Inloopspreekuur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 9.00  - 10.00

Een van de predikanten van Kerk aan de Linge is aanwezig in De Kandelaar voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Vandaag: ds. Johan van den Berg

 

Vrijdag 3 november 2017 Film: Son of Man
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 19.30

Op vrijdagavond 3 november tonen we de film Son of Man, een drama-film uit 2006, geregisseerd door de Zuid-Afrikaanse regisseur Mark Dornford-May. Son of Man beeldt het lijdensverhaal van Jezus uit midden in het hedendaagse Zuid-Afrika. In het filmverhaal is de politieke situatie in Zuid-Afrika meer dan gespannen. Men is op weg naar democratie, maar intussen worden er mensen zonder vorm van proces opgepakt en zelfs standrechtelijk geëxecuteerd. In al dat tumult wordt bij een eenvoudig ouderpaar een goddelijk kind geboren. Als jongvolwassene trekt hij dan naar de stad, vergezeld van enkele verzetsstrijders. Hij eist van hen dat zij hun wapens vooraf inleveren. In de stad confronteert hij de machthebbers met zijn visie op geweldloos verzet en solidariteit.

Mede gekozen omdat we het afgelopen jaar zo betrokken waren bij Zuid-Afrika door het A-Team.

 

Zondag 5 november 2017 Bachcantate
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 17.00

Op de eerste zondag na Hervormingsdag, 5 november 2017, voert de cantorij met solisten en musici een Bachcantate uit in de middagdienst in de Grote Kerk. Het betreft cantate “Aus tiefer Not schrei Ich zu Dir” (BWV 38). Zowel de tekst als de melodie van dit lied zijn van de hand van Luther. Bach volgt deze tekst en deze melodie nauwgezet in de cantate, die is geschreven voor de 21e zondag na Trinitatis.

 

Zondag 5 november 2017 Basiscatechese
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 9.30

Voor de kinderen van groep 7 & 8 van de basisschool wordt er basiscatechese gegeven. Iedere maand wordt er tijdens een ochtenddienst in de Bethelkerk een bijeenkomst georganiseerd waarin onder andere actualiteit en de geloofswereld van kinderen centraal staan.

 

Dinsdag 7 november 2017 Groeicatechese
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 18.45  - 19.45

Groeicatechese heet de catechese voor jongeren van 12 tot 15 jaar. In alle opzichten ben je namelijk aan het groeien. We hopen dat je door deze catechese zult groeien in geloof. Met behulp van spel– en werkvormen staan we stil bij jullie vragen en gaan we op zoek naar wat daarvan gezegd wordt in Bijbelverhalen.

 

Donderdag 9 november 2017 Inloopspreekuur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 9.00  - 10.00

Een van de predikanten van Kerk aan de Linge is aanwezig in De Kandelaar voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Vandaag: ds. Ben Heijting

 

Zondag 12 november 2017 Solid Friends
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 16.00

Solid Friends is een programma dat jongeren van 14 tot en met 17 jaar helpt in hun zoektocht naar identiteit en prikkelt om te onderzoeken hoe God naar hen kijkt.

 

Zondag 12 november 2017 500 jaar Reformatie met Kees Posthumus en Juul Beerda
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 16.00

Verhalenverteller Kees Posthumus, inmiddels een goede bekende in onze kerk, komt op zondag 12 november naar de Bethelkerk om daar zijn speciale Lutherprogramma “KOM NAAR VOREN” te brengen. In de voorstelling van Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda vertellen elf bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie hun verhaal aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van de accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits. Zo gaan onder andere voor ons leven Catharina van Bora, echtgenote van Luther, Johannes Calvijn, Christoffel Plantijn, de grote drukker van de reformatie, Menno Simons, Philipp von Hessen, Duitse vorst die opkwam voor de vrijheid van godsdienst.

Na afloop napraten bij koffie, thee of limonade.

 

Maandag 13 november 2017 Leerhuis Christelijke Dogmatiek
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 20.00

De afgelopen jaren zijn er zeer begeesterde gesprekken gevoerd naar aanleiding van het boek van dr. Gijsbert van den Brink en dr. Kees van der Kooi. Van tevoren hadden we de hoop dat er – naast het leren van de inhoud van het boek – ook een verdiepend gesprek zou ontstaan. Dat verlangen is zeker uitgekomen. Juist ook met dank aan de deelnemers die uit de breedte van de kerk kwamen.
Gespreksleiders zijn ds. J. van den Berg en ds. B. Heijting (Kerk aan de Linge) en ds. J.A.W. Verhoeven (Hervormd Wijk West).

Graag aanmelden bij een van de predikanten.

 

Dinsdag 14 november 2017 Gemeenteavond fusieproces
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 20.00

Het fusieproces van de Hervormde Gemeente Leerdam en de Gereformeerde Kerk in Leerdam gaat de besluitvormende fase in. Dat is althans het voornemen van beide fusiepartners: de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk.
 
Nu zowel de verkennende- als de uitwerkingsfase van het fusieproces is afgerond willen de beide kerkenraden in december een besluit over de fusie nemen. Over dat voornemen willen de vier (wijk)kerkenraden u als gemeenteleden niet alleen informeren, maar ook willen zij graag van u vernemen hoe u daar als belanghebbend gemeentelid over denkt.
In termen van de Kerkorde (het “landelijke kerkelijke reglement”) heet dat het “kennen en horen van de leden van de gemeente” over een belangrijk voorgenomen besluit. Dat besluit betreft in dit geval het voornemen in Leerdam tot een vereniging (fusie) te komen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.
 
In verband met het voornoemde nodigen de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeente Noord en van de Gereformeerde Kerk u van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdag 14 november om 20.00 uur in de Bethelkerk (inloop vanaf 19.30 uur).
Op diezelfde avond zijn er tevens gemeenteavonden voor wijkgemeente Centrum-Oost in Maranatha en voor wijkgemeente West in de Pauluskerk.

De kerkenraad stelt uw aanwezigheid en deelname aan deze belangrijke gemeenteavond bijzonder op prijs. Uw inbreng (mening en argumenten) wegen de (wijk)kerkenraden mee bij het definitief maken van hun besluit.

 

Donderdag 16 november 2017 Inloopspreekuur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 9.00  - 10.00

Een van de predikanten van Kerk aan de Linge is aanwezig in De Kandelaar voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Vandaag: ds. Johan van den Berg

 

Donderdag 16 november 2017 Moderamen
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 20.00

Vergadering van het moderamen van Kerk aan de Linge.

 

Vrijdag 17 november 2017 Over één geloof en 500 jaar verdeeldheid
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 19.30

Ter voorbereiding op 500 jaar Reformatie vroegen de levensbeschouwelijke afdelingen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zich af welke specifieke bijdrage zij hieraan zouden kunnen leveren. Onder het motto “van collega’s, voor collega’s” hebben ze gekozen voor het maken van een website.

Luther mag dan de naam hebben, hij was niet de eerste en zeker niet de enige die de kerk wilde hervormen. Aan de hand van vier thema’s wordt via de website www.reformatieenonderwijsnu.nl via beeld en tekst duidelijk gemaakt hoe de protestantse reformatie en de katholieke reactie daarop vorm hebben gekregen en hoe deze bewegingen nu nog steeds onze West-Europese cultuur beïnvloeden.

Twee gemeenteleden, Anne Marie Adriaanse-Teeuw en Frits Fraanje, beide in het onderwijs werkzaam, willen belangstellenden hierover vertellen.

 

Maandag 20 november 2017 Weg van Jezus - gemeenteavond 2
Locatie: Bethelkerk
Tijdstip: 20.00

Zoon van God
Vooruitlopend op de tweede themadienst op 3 december, eerste Advent, komt op maandag 20 november mevrouw drs. Nynke Dijkstra-Algra om ons mee te nemen in het missionaire werk van de kerk, dus ook van Kerk aan de Linge. Dit jaar verscheen van haar hand, samen met ds. S. Stoppels, het boek Back to basics – zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn. Uit de inleiding: “Missionair gezien is het momenteel bepaald geen komkommertijd. Er is binnen allerlei kerken heel veel gaande. Zelf geraakt door het Evangelie van Jezus Christus zoeken velen naar communicatie met hun omgeving. Daarbij worden nieuwe, vaak nog ongebaande wegen verkend en gegaan. Er is heel veel toewijding, creativiteit en uithoudingsvermogen. We kunnen het ook wat Bijbelser zeggen: we zien veel geloof, hoop en liefde in tal van projecten, experimenten en andere initiatieven. Dat is verheugend. Vrij dominant is het beeld dat het met de kerk gedaan is, maar al die missionaire initiatieven laten zien dat de christelijke traditie nog altijd een bron is van leven en doen leven.” Als aanloop naar de tweede themadienst verwachten we een positieve avond.

Met degenen die het boek aanschaffen (het kost 10 euro) willen we op een viertal avonden enkele hoofdstukken bespreken op de volgende data: 22 januari, 19 februari, 5 maart, 9 april in een van de zalen van de Bethelkerk. Meer informatie volgt later.

 

Donderdag 23 november 2017 Inloopspreekuur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 9.00  - 10.00

Een van de predikanten van Kerk aan de Linge is aanwezig in De Kandelaar voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Vandaag: ds. Johan van den Berg

 

Vrijdag 24 november 2017 Bijbeluur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 19.00  - 20.00

In navolging op het tweejarige Bijbelleesproject gaan we ons aan de hand van korte artikelen verdiepen in Bijbelse personen en thema's.

Vandaag over Messias en de Bijbel historisch lezen.

 

Dinsdag 28 november 2017 Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - ochtendkring
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 10.00  - 12.00

We ‘lezen’ Bijbelverhalen met onze ogen aan de hand van werken van Rembrandt, maar ook van andere kunstenaars die zich door Bijbelverhalen laten inspireren. Er is plaats voor ongeveer 12-15 deelnemers, zodat iedereen met zijn/haar kijkervaringen aan bod kan komen.

Informatie bij ds. Ben Heijting.

 

Dinsdag 28 november 2017 Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - avondkring
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 20.00  - 22.00

We ‘lezen’ Bijbelverhalen met onze ogen aan de hand van werken van Rembrandt, maar ook van andere kunstenaars die zich door Bijbelverhalen laten inspireren. Er is plaats voor ongeveer 12-15 deelnemers, zodat iedereen met zijn/haar kijkervaringen aan bod kan komen.

Informatie bij ds. Ben Heijting.

 

Donderdag 30 november 2017 Inloopspreekuur
Locatie: De Kandelaar
Tijdstip: 9.00  - 10.00

Een van de predikanten van Kerk aan de Linge is aanwezig in De Kandelaar voor gesprek. Weet u van harte welkom!

Vandaag: ds. Ben Heijting

 


 

Weg van Jezus - gemeenteavond 2
datum en tijdstip 20-11-2017 om 20.00
meer details

Inloopspreekuur
datum en tijdstip 23-11-2017 om 9.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
Top2000dienst - 30 december 2017
nieuwsbrief
19 november 2017
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.