PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Welkom Welkom

Hartelijk welkom op de website van Kerk aan de Linge in Leerdam.
 
Kerk aan de Linge is een protestantse gemeente met een jonge geschiedenis, maar lange historie in Leerdam. Onze gemeente wil een levende gemeente zijn van traditie en vooruitzien, ruimte bieden aan diversiteit van jong en oud en betrokken zijn bij elkaar en de wereld om ons heen. We willen leren en getuigen uit Gods Woord van liefde.
 
Of u nu een regelmatige kerkganger bent of voor het eerst of sinds lange tijd de kerk bezoekt: wees van harte welkom, we verheugen ons op uw komst!

Op de website vindt u onder andere actualiteiten onder Actueel en de Agenda. Onder Kerkdiensten treft u de komende drie kerkdiensten aan en de internetverbinding naar onze kerkdiensten.

Om een eerste bezoek of kennismaking te vergemakkelijken treft u onder Lees meer een samenvatting aan van wie wij zijn en waar u terecht kunt.

lees meer »
 
Terugblik Top2000dienst 2017 Terugblik Top2000dienst 2017

Op zaterdagavond 30 december 2017 hielden we voor de tweede keer onze Top2000 dienst. In een volle Bethelkerk met zo’n 275 bezoekers hebben we genoten van de mooie muziek die (mee)gezongen en gespeeld werd. We hebben gelachen én soms ook gehuild bij de bijzondere en persoonlijke verhalen die vier uiteenlopende sprekers vertelden.

lees meer »
 
Jaarverslag 2017 werkgroep Duurzaamheid Jaarverslag 2017 werkgroep Duurzaamheid

Onlangs heeft de werkgroep duurzaamheid haar jaarverslag over 2017 aangeboden aan de diaconie.

In het verslag passeren naast een inleiding over de aanpak en de financiële verantwoording van het uitgevoerde programma de revue, te weten de sprekersavond over schepping en natuur, de opening van ecologische zone, de fotowedstrijd over de natuur, het zoeken en bekijken waterbeestjes, het actieprogramma bos en hout, de deelname aan de millenniummarkt en de glasstadjaarmarkt, de vaststelling van de acties voor het seizoen 2017-2018, de Micha-zondag en het bezoek aan kaasfabriek in Schoonrewoerd.

Voor de belangstellende lezers: de volledige tekst van het verslag vindt je hier.

lees meer »
 
Geslaagde Herdertjestocht in Leerdam Geslaagde Herdertjestocht in Leerdam

Ruim 250 kinderen, (groot)ouders en andere belangstellenden namen op zondag 17 december deel aan de Herdertjestocht van de RK Mariakerk en Kerk aan de Linge. Vanaf 17.00 uur vertrokken ze vanaf de Katholieke Kerk om langs een verlichte route door het centrum van Leerdam enkele scenes uit het Kerstverhaal te beleven.

lees meer »
 
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk Herinrichting kerkzaal Bethelkerk

Op verzoek van de kerkenraad heeft de werkgroep herinrichting kerkzaal Bethelkerk onderzocht welke inrichting het meest ideaal is voor onze kerkzaal. Bij de huidige inrichting worden de nodige verbeterpunten ervaren met betrekking tot het meubilair, de inrichting, techniek, kleuren, verlichting etc. en de vraag is hoe dit verbeterd kan worden.

Het onderzoek heeft geleid tot een voorstel voor de kerkenraad dat tijdens een gemeenteberaad op 7 januari 2018 zal worden toegelicht. Tijdens het gemeenteberaad is er volop gelegenheid om te reageren op het plan of vragen te stellen; deze kunnen ook vooraf worden ingediend bij één van de werkgroepleden, via het mailadres of in de kerkbus in de hal (bij de keukendeur). Graag zien we u allen op 7 januari!

 
Jaarprogramma Vorming en Toerusting, 2017 - 2018 Jaarprogramma Vorming en Toerusting, 2017 - 2018

WEG van JEZUS

Wie is Jezus, wat is zijn betekenis voor ons? Deze vraag komt in iedere kerkdienst wel aan de orde. Dit jaar willen we op deze vraag wat dieper ingaan. We doen dat zeker in de vier themadiensten met daaraan gekoppeld enkele gemeenteavonden. Het thema WEG van JEZUS krijgt daarmee handen en voeten in de veel gestelde vraag wie Jezus is. Een vraag die Jezus zelf ook stelde in bijvoorbeeld Marcus 8: Onderweg vroeg Jezus aan zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Ze antwoordden: “Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen  zeggen dat u een van de profeten bent.” Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?” Petrus antwoordde: “U bent de messias.” Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.

De vraag die Jezus stelt, is nog steeds actueel: “En wie ben ik volgens jullie?” Met deze vraag in ons hoofd willen we dit jaar op zoek gaan naar Jezus. Hoe pakken we deze zoektocht aan, met andere woorden: hoe kijken we naar Jezus? Dat hangt af van de vraag welk standpunt je inneemt ten opzichte van Jezus. Die standpunten, posities, kun je letterlijk nemen: van bovenaf, van onderaf, van achteren en van voren. Of in een schema:


                                                               
Wat bedoelen we met deze posities?
Van bovenaf gezien is Jezus “Zoon van God”. God wordt mens in de persoon van Jezus.
Van onderaf gezien is Jezus mens, op bijzondere wijze geïnspireerd door Gods Geest.
Van achteren gezien is Jezus een historische persoon met een eigen unieke Joodse achtergrond. Jezus als Jood, uitgangspunt van een christelijk bestaan. Schrijft Johannes niet “de redding komt immers van de Joden” (Johannes 4:22).
Van voren gezien kun je zeggen dat Jezus in bezit is genomen door velen. In kunst en cultuur heeft hij vele gestalten gekregen. Jezus als almachtig heerser, als gekruisigde, als rebel, en meer.
In het schema zien we een horizontale en een verticale as. Via de horizontale as zoeken we naar het unieke van Jezus, en de doorwerking die hij had en heeft in de handen en harten van mensen. Langs de verticale lijn zoeken we naar het geheim van Jezus in zijn verhouding tot God.

lees meer »
 
 

Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - ochtendkring
datum en tijdstip 16-01-2018 om 10.00
meer details

Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - avondkring
datum en tijdstip 16-01-2018 om 20.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
14 januari 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.